Ogłoszenia

Informacja wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 1.10.- 30.11.2018r.Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Joanna Wojdon, profesor nadzw. UWr od miesiąca kwietnia zmienia dzień dyżuru z poniedziałku na wtorek w godzinach od 12.00-13.00.Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach


List of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.