Ogłoszenia

Wszystkim pracownikom, studentom, przyjaciołom i sympatykom Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego składam najserdeczniejsze życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan


Od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. można składać do MNiSW wnioski o przyznanie stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Termin wewnętrzny dla ubiegających się o stypendium mija 20 grudnia 2019 r.


W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w semestrze zimowym 2019/2020 czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach:...Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w roku akademickim 2019/20 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich

01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Informacja o szkoleniu bhp dla studentów, doktorantów