Ogłoszenia

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lipca 2018 roku zmarła prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok Kierownik Zakładu Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2001–2009, szanowany nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń badaczy i studentów.


Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Witold Jakubowski profesor nadzw. UWr przebywa na urlopie w dniach 9.07.2018 do 29.07.2018 r.


Zgodnie z nowymi przepisami – stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden dzień.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty od 8.00 - 12.00