Doktoranci

Obowiązujące rozporządzenie, druki oświadczeń i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/ 

Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać również ze strony internetowej:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra