Ogłoszenia


począwszy od 06 września 2022 r.Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dotyczy wszystkich studentów, również studentów I roku)