Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

STYCZEŃ 2008
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - styczeń 2008 (*.doc)

IKONOGRAFIA

 1. Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, Lublin 1997 / II 204

TOPOGRAFIA

 1. Ermländische Ansichten : Ferdinand con Quast und die Anfänge der Denkmalpflege in Preussen und Ermland..., Műnter-Olsztyn 2006 / III 1095/6
 2. Michałowski Kazimierz: Karnak, Paris 1972 / III 280/1
 3. Mława, Mława 2004 / III 1598
 4. Osiemnastowieczna kartografia Szczecina ze zbirów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2006 / III 1758
 5. Sulik Anatol: Cmentarz polski w Kowlu, Poznań 2006 / III 2251/5
 6. Zamek książęcy w Szczecinie, Szczecin 1996 / III 1766/1

ARCHITEKTURA

 1. Architekt, budowniczy, mistrz murarski : materiały sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa 2007 / IV 3/4/1
 2. Cielątkowska Romana et al.:Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku : klasycyzm, historyzm, secesja, modernizm, socrealizm, Gdańsk 2006 / IV 2408/3
 3. Goessel Peter, Leuthaeuser Gabriele: Architektura XX wieku, Kőln 2006 / IV 1219
 4. Stuebben Josef: Der Städtebau, Braunschweig-Wiesbaden 1980 / IV 3180/5
 5. Tołłoczko Zdzisława: Architektura i społeczeństwo : przegląd zagadnień budownictwa i urbanisytyki w Niemczech od około roku 1850 do około roku 2000..., Kraków 2005 / IV 1967/1
 6. Włodarczyk Janusz: Oblicza architektury : próby, Białystok 2000 / IV 1/2
 7. Włodarczyk Janusz: Około architektury ; przemyślenia z przełomu wieków, Białystok 2003 / IV 1/3

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Adolf Ryszka - rzeźba, Orosko 2007 / V 5539/6
 2. Brenne Winfried: Bruno Taut : Meister des farbigen Bauens in Berlin, Berlin 2005 / V 6850/6
 3. Charazińska Elżbieta: W szafirowej pracowni : Stanisławowi Wyspiańskiemu w stulecie śmierci, Warszawa 2007 / V 8342
 4. Eller Wolfgang: Giorgione - Werkverzeichnis..., Petersberg 2007 / V 1852
 5. Field D. M.: Rembrandt, Warszawa 2006 / V 5009
 6. Gustowska Izabela: Płynąc : wideo-instalacje, Warszawa 1996 / V 2224
 7. Hans Poelzig 1869 bis 1936 : Architekt, Lehrer, Kűnstler, Műnchen 2007 / V 4736
 8. Hermansdorfer Mariusz: Alfons Mazurkiewicz, Wrocław 2007 / V 3669/11
 9. Hermansdorfer Mariusz: Eugeniusz Geppert, Wrocław 2007 / V 1731
 10. Jak meteor... : Stanisław Wyspiański (1869-1907) : artyście w setną rocznicę śmierci : katalog wystawy..., Warszawa 2007 / V 8341
 11. Józef Kremer (1806-1875), Kraków 2007 / V 2921/15
 12. Kos Jerzy: Carl Gotthard Langhans : architekt z Kamiennej Góry, 1732-1808, Kamienna Góra 2007 / V 3034-3034/2
 13. Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania: Ferdynand Ruszczyc, Kraków 2007 / V 5532
 14. Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania: Jan Stanisławski i jego uczniowie, Kraków 2004 / V 6224
 15. Maciej Szańkowski - kilka pomników, Orońsko 2005 / V 6679
 16. Okulicz-Kozaryn Radosław: Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha : twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski, Poznań 2007 / V 787/1
 17. Przybyszewski Stanisław, Żuk-Sarszewski Tadeusz: Stanisław Wyspiański : dzieła malarskie, Bochnia 2007 / V 8339
 18. Romanowska Marta: Stanisław Wyspiański, Kraków 2004 / V 8338
 19. Schirren Matthias: Hugo Häring : Architekt des Neuen Bauens 1882-1958, Ostfidern-Ruit 2001 / V 2234/5

SZTUKA

 1. Czas, przestrzeń. Praca w dawnych miastach : studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1991 / VI 5725
 2. Grenzen űberwindend : Festschrift fűr Adam S. labuda zum 60. Geburstag, Berlin 2006 / VI 5726
 3. Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania: Sztula Młodej Polski, Kraków 2003 / VI 4356/3
 4. Naród, styl, modernizm (materiały konferencji CIHA), Kraków 2006 / VI 5418
 5. Rudolf Berliner (1886-1967) : "the freedom of medieval art" und andere Studien zum christlichen Bild, Berlin 2003 / VI 1955
 6. 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007, Műnchen 2007 / VI 3755

MUZEA, KATALOGI WYSTAW

 1. Codzienność historii : katalog wystawy, Szczecin 21007 / VII 1675/11
 2. Cranach im Exil : Aschaffenburg um 1540 : Zuflucht, Schatzkammer, Residenz..., Regensburg 2007 / VII 1313/5
 3. Galeria Sztuki Starożytnej : Egipt, Bliski Wschód : przewodnik, Warszawa 2007 / VII 1720/1
 4. Gallery of Polish painting : guide, Warszawa 2006 / VII 1757/3
 5. Malarstwo flamandzkie doby Rubensa, Van Dycka i Jordaensa : 1608-1678, Warszawa 2007 / VII 2122/6
 6. Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2006 / VII 1722/3
 7. Truszkowski Jerzy: Sztuka krytyczna w Polsce Cz. 1: kwiek, Kulik, KwieKulik 1967-1998, Poznań 1999 / VII 1652
 8. Truszkowski Jerzy: Sztuka krytyczna w Polsce Cz. 2: Poezja instytucji pozainstytucjonalnych, Poznań 1999 / VII 1652

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Biblia. Novum Testamentum. Apocrypha, T. 2 Apostołowie , cz. 1: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz; cz. 2: Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej, Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz, wyd. 2007 / VIII 2151/2
 2. Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002 / VIII 2166/1
 3. Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce, Kraków 2007 / VIII 270
 4. Woźniak Cezary: Martina Hedegera myślenie sztuki, Kraków 2004 / VIII 167/18

ŚLĄSK

 1. Andrzejczak Henryka: Światynia starsza od miasta : szkice z dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, Opole 2002 / IX 499
 2. Bindacz Anna: Dzieje parafii Matki Boskiej Różańcowej w Sudole : wyd. z okazji 100-lecia konsekracji kościoła, Racibórz 2005 / IX 847
 3. Bińkowska Iwona: narura i miasto : publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Wrocław 2006 / IX 1244/2
 4. Bobek Łucja, Rosenbaum Sebastian: Parochia Christi Regis : dzieje poarafii w Stolarzowicach, Tarnowskie Góry 2004 / IX 819/5
 5. Chmielewska Mieczysława, Eysymontt Danuta, Eysymontt Rafał: 100 lat Toru Wyścigów Konnych Wrocław-Partynice 1907-2007, Wrocław 2007 / IX 1399
 6. Cztery początki : dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 / IX 1034/7
 7. Dzieje Parafii Św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu : od początku osady walońskiej - poprzez czas Festung Breslau - do współczesności, Wrocław 2007 / IX 1298-1298/1
 8. Gołaj Iwona, Wojturski grzegorz: Muzeum Narodowe we Wrocławiu: przewodnik, Wrocław 2006 / IX 2780
 9. Gołąbek Damian: Kościół i parafia NMP Królowej Różańca Św. w Boronowie, Boronów 2002 / IX 475
 10. Hojka Zbigniew, Wawrzynek Rafał: Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, Ruda Śl.-Bielszowice 2003 / IX 456/10
 11. Kałuża Henryk: Chróścice : 60 lat kościoła na tle historii, Brynica 1997 / IX 515
 12. Kurzawa Henryk: Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, Częstochowa 2001 / IX 527
 13. Myrcik Jan: Koszęcińskie kościoły i kapliczki, Koszęcin 1998 / IX 619/20
 14. Pobóg-Lenartowicz Anna: Chmielowice : siedem wieków istnienia, Opole 1995 / IX 499/5
 15. Pod płaszczem św. Anny : materiały z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów na Górę Św. Anny 1656-2006, Wrocław 2007 / IX 546
 16. Sosnowski Joachim: Nowa Wieś Królewska : dzieje miejscowości, historia kościoła, Opole 2005 / IX 765
 17. Swolany Józef: Św. Michał w Kotorzu nad Turawą, Kotorz 2000 / IX 620
 18. Węglicki Wojciech: Monografia rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2002 / IX 880
 19. Wkład kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic, Katowice 2003 / IX 598/1
 20. Wrocławskie dworce kolejowe, Wrocław 2006 / IX 1387/1
 21. Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie : materiały sesji naukowej..., Chorzów 1998 / IX 513
 22. Zając Henryk: parafia w Ochodzach wczoraj i dziś, Ochodze 2003 / IX 736
 23. Żurek Franciszek: Historia Bobrowik Ślaskich, Tarnowskie Góry 2004 / IX 456/15

KULTURA

 1. Ikoniczność znaku : słowo-przedmiot-obraz-gest, Kraków 2006 / X 239/20
 2. Śmierć-przestrzeń-czas-tożsamość w Europie Środkowej około 1900 : materiały międzynarodowej konferencji..., Kraków 2002 / X 98/3

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, FOTOGRAFIA

 1. Bajbor Magdalena: Jerzy Kosiński : fotografie, Warszawa 2007 / XI 2496/21
 2. 5. Biennale Fotografii, Poznań 2007 / XI 2496/19
 3. Kertesz Andre : photographs from The J. Paul Getty Museum, Malibu 1994 / XI 2496/25
 4. Korżel-Kraśna Małgorzata: Meble pierwszej połowy XIX wieku, Wrocław 2007 / XI 1992
 5. Moholy-Nagy Laszlo : photographs from The J. Paul Getty Museum, Malibu 1994 / XI 2496/26
 6. Man Ray : photographs from The J. Paul Getty Museum, Malibu 1998 / XI 2496/27

RZEŹBA

 1. Jakubek-Raczkowska Monika: Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku, Warszawa 2006 / XII 739
 2. Stehlik Miloš: barok v soše, Brno 2006 / XII 245

MALARSTWO

 1. Płonka-Bałus katarzyna, Woźniak Maria: Iluminacje Psałterza Potockich z kolekcji wilanowskie, Warszawa 2004 / XIV 3934
 2. Szandorowska Eliza, Karłowska-Kamzowa Alicja: Francuski modlitewnik Jana Zamoyskiego, Warszawa 1998 / XIV 3924
 3. Świat przedstwiony? : o grupie "Wprost", Lublin 2006 / XIV 2950

HISTORIA I TEORIA SZTUKI

 1. Held Jutta, Schneider Norbert: Grundzűge der Kustwissenschaft : Gegenstandsbereiche, Instiutionen, Problemfelder, Kőln 2007 / XV 711
 2. Solewski Rafał: Syteza i wypowiedź : poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku wybrane zagadnienia, Kraków 2007 / XV 1349/19
 3. Stankowski Mariusz: Struktury abstrakcyjne, Warszawa 2005 / XV 808/2