Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

WRZESIEŃ-LISTOPAD 2008
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - wrzesień-listopad 2008 (*.doc)

TOPOGRAFIA

 1. Czyż Anna Sylwia, Gutowski Bartłomiej: Nekropolie kresowe : skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008 / III 2251/3
 2. Durando Furio: Grecja : przewodnik po zabytkach starożytności, Warszawa 2006 / III 372
 3. Grininkiene Vida: Vilniaus kapines, Vilnius 2004 / III 2299/10
 4. Kałuża Henryk: Nasz brynicki kościół, Brynica 1997 / III 1205/10
 5. Kąsinowska Róża: Zamek w Kórniku, Kórnik 1998 / III 1332/1
 6. Kowalski Jacek: Kolegiata kórnicka : od prywatnej światyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej : monografia artystyczna, Kórnik 2007 / III 1342/5
 7. Polska : podróże z historią : przewodnik turystyczny, Warszawa 2008 / III 1063
 8. Radkoveč Petro, Radkoveč Ivan: Lwów : miasto światyń, Lwów 2006 / III 2262/1
 9. Skarbiec katedry wileńskiej [kat. wystawy], Warszawa 2008 / III 2292
 10. Wujewski Tomasz: Zamek w Krajence, Poznań 2008 / III 1496
 11. Zamek Wysoki w Malborku ; interdyscyplinarne badania skrzydła północnego, Malbork 2006 / III 1592

ARCHITEKTURA

 1. Skwarczyńskia Małgorzata: Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737-1766, Warszawa 2005 / IV 3164/3
 2. Wąs Cezary: Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Wrocław 2008 / IV 1309/16 ; 1309/16/1-3

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Alfreda Poznanska, 1939-2001 [kat. wystawy], Wrocław 2002 / V 4808
 2. Antonio Canova : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2008 / V 553/3
 3. Baetschmann Oskar: Giovanni Bellini, London 2008 / V 183
 4. Bartnik Krystyna: Zbigniew Makowski, Wrocław 2008 / V 2424
 5. Benka Urszula Maria: Przestrzenie światła : Joanna Ratajczak-Kurowicka, Legnica 2008 / V 4956/1
 6. Die Christus-Thomas-Gruppe von Andrea del Verrocchio, Frankfurt am Main 1996/ V 7562
 7. Czarnecki Władysław: Wspomnienia architekta, T. 1-3, Poznań 2005 / V 984/2
 8. Emilio Vedova 1919-2006, Milano 2007 / V 7429
 9. Fred Thieler Preis für Malerei 2006 : Bernd Koberling, Berlin 2006 / V 2771
 10. Gruber Johann Gottfried: Kupfertafeln zum Werk C. M. Wielands : Sammlung J. G. Gruber : nach den Originalen der Wieland-Ausgabe von 1842-1826, Bonn 1985 / V 8079/1
 11. Grungmann Friedheim: Carl Gotthard Langhans (1732-1808) : Lebensbild und Architekturführer, Würzburg 2007 / V 3034/3
 12. Jakubowska Agata: Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2008 / V 6683
 13. Józef Czapski (Zeszyty Literackie 2003, nr 44/45), Warszawa 2003 / V 981
 14. Katarzyna Kozyra : in art dreams come true, Ostfilern 2007 / V 2915/1
 15. Lewicki Jakub: Roman Feliński : architekt i urbanista, pionier nowoczesnej architektury, Warszawa 2007 / V 1537
 16. Loba Maciej: Andrzej Grzybowski : polski historyzm współczesny, Rzeszów 2008 / V 2212
 17. Middleton Robin, Baudouin-Matuszek Marie-Noelle: Jan Rondelet : the architect as technician, New Haven, London 2007 / V 5336
 18. "Nadchodzi"=The coming : Konrad Jarodzki, Wrocław 2008 / V 2547
 19. Omilanowska Małgorzata: Architekt Stefan Szyller : 1857-1933, Warszawa 2008 / V 6778
 20. Pfeiffer Heinrich: Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta, Kraków 2008 / V 3938/1
 21. "Piękno do mnie przyszło..." : Aneri Irena Weissowa - malarstwo [kat. wystawy], Warszawa 2007 / V 7971
 22. Piotr Sierakowski [kat. wystawy], Warszawa 2004 / V 5949
 23. Rembrandt : rysunki i ryciny w zbiorach polskich, Warszawa 2006 / V 5061
 24. Sasnal : przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2008 / V 5584/10
 25. Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny, Kraków 2007 / V 8341/1
 26. Storrer William Allin: The architecture of Frank Lloyd Wright : a complete catalog, Chicago, London 2007 / V 8275/4
 27. Wokół Wita Stwosza : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2006 / V 6536
 28. Zenczak Anna: "Mus mnie woła..." - Ludwik de Laveaux (1868-1894), Kraków 2005 / V 3199

SZTUKA

 1. Carlson Marvin A.: Performans, Warszawa 2007 / VI 2968/1
 2. Piotrowski Piotr: Sztuka według polityki : od Melancholii do Pasji, Kraków 2007 / VI 4480/1 - 4480/1a
 3. Płuska Ireneusz: Kaplica Zygmuntowska przy katedrze na Wawelu : konserwacja 2002-2004, Warszawa 2005 / VI 4249/2

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Potocka Maria Anna: Estetyka kontra sztuka : kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Warszawa 2007 / VIII 275
 2. Powszechna encyklopedia filozofii, T.8 i 9 / VIII 1
 3. Welsch Wolfgang: Estetyka poza estetyką : o nową postać estetyki, Kraków 2005 / VIII 284/9
 4. Żórawski Juliusz: Wybór pism estetycznych, Kraków 2008 / VIII 401

ŚLĄSK

 1. Czechowicz Bogusław: Między katedrą a ratuszem : polityczne uwarunkowania sztuki Wrocławia u schyłku Średniowiecza, Warszawa 2008 / IX 1123
 2. Devosges Cuber Aleksander: 400 lat Ratusza w Głogówku, 1608-2008, Głogówek 2008 / IX 540/4
 3. Dolina zamków i ogrodów : Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001 / IX 1921/1
 4. Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim : materiały międzynarodowej konferencji naukowej..., Legnica 2007 / IX 1729
 5. Eysymontt Rafał, Urban Thomas: Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego : ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Wrocław 2008 / IX 1066
 6. Grzegorczyk Bożena: Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 do schyłku XIX wieku, Wrocław 2000 / IX 1238/1
 7. Kiedroń Stefan, Poniatowska Patrycja: Ślask - Niderlandy : Złoty Wiek 1550-1650 (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), Wrocław 1998 / IX 1717 - 1717/1
 8. Kirschke Krystyna, Kirschke Paweł: Sto lat domu handlowego "Feniks", Wrocław 2004 / IX 1391
 9. Nadolski Przemysław: Dolny Śląsk wczoraj, Gliwice 1997 / IX 114
 10. Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław 2008 / IX 682/2 - 682/3
 11. Urbanek Mariusz: Dolny Śląsk : siedem stron świata, Wrocław 2003 / IX 107
 12. Zabłocka-Kos Agnieszka, Krzywka Łukasz: Kościół pod wezwaniem św. Michała na Ołbinie, Wrocław 1997 / IX 1316/1

KULTURA

 1. Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, Warszawa 2006 / X 122/50
 2. Pellegrino Francesca, Oilletti Frederico: Literatura : postacie i wątki, Warszawa 2008 / X 197/4
 3. Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, Lublin 2007 / X 98/7

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Evers Bernd : Ornament und Architektur : das Schöne am Nützlichen, Berlin 2007 / XI 4014/1
 2. Gołubiew Zofia, Kostuch Bożena, Dźwigaj Czesław: W ogniu tworzone... : ceramika krakowska po 1945 roku : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2008 / XI 1368
 3. Laba Wacław: Historia sztuki szklarskiej, Krosno 2007 / XI 1603
 4. Roentgen Robert E.: Deutsche Porzellanmarken von 1710 bis heute, Regenstauf, Battenberg 2007 / XI 1332
 5. Tucholska Krystyna, Kostuch Bożena: Huculszczyzna : ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2008 / XI 1278
 6. Zatrzymane w czasie : katalog fotografii dokumentalnej w zbiorach Muzeum Ślaskiego, Katowice 2007 / XI 2486/5

FOTOGRAFIA

 1. Birjul'ov Jurij: Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku : od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy, Warszawa 2007 / XII 773
 2. Lipińska Aleksandra: Wewnętrzne światło : południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007 / XII 129/3-129/3a

MALARSTWO

 1. Anglicy : malarstwo i grafika XVII-XIX w. : dary Leona hr. Pinińskiego na Wawelu i Ossolineum [kat. wystawy], Wrocław 1999 / XIV 1405/1

TEORIA I KRYTYKA SZTUKI, KONSERWATORSTWO

 1. Białostocki Jan: wybór pism estetycznych, Kraków 2008 / XV 996
 2. Błaszczyk Iwona: Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 1990-2007, Poznań 2008 / XV 3063
 3. Brandi Cesare: Teoria restauracji, Kraków 2006 / XV 2809
 4. Konserwacja zapobiegawcza w muzeach [mat. konferencji], Warszawa 2007 / XV 2820
 5. Sztuka konserwacji i restauracji : Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie : sztuka konserwacji - restauracji w Polsce, Warszawa 2007 / XV 2810