Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

MAJ 2009
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

 Nowości biblioteczne - maj 2009 (*.doc)

 

TOPOGRAFIA

 1. Stecjuk Valentin Michajlovíč: Kul`turni grona Dnistra : mul`tinacional`na kul`turno-istorična spadcina Naddnistrjanscini, Ivano-Frankivs`k 2001 / III 2550

ARCHITEKTURA

 1. Cragoe Carol Davidson: Jak czytać architekturę: najważniejsze informacje o stylach i detalach, Warszawa 2009 / IV 3/5-3/6
 2. Pabich Marek: O kształtowaniu muzeum sztuki: przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Katowice 2007 / IV 475
 3. Péérouse de Montclos Jean-Marie: Chateaux of the Loire Valley, Koln 2007 / IV 1559

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Dypczyńska-Bułyszko Anna: Kształt dla chaosu : twórczośc Romualda Gutta a problemy polskiego modernizmu, Warszawa 2008 / V 2226
 2. Franz Anton maulbertsch und Mitteleuropa : Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Langeargen 2007 / V 3668/1
 3. Jiří Kroha (1893-1974) : architekt, malíř, designer, teoretik v proměnach umění20, století, Brno 2007 / V 2923
 4. Kiejstut Bereźnicki : pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008 / V 189/3
 5. Kudelska Dorota: Dukt pisma i pędzla : biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008 / V 3453/9
 6. Lejman Beata: Philip Christian Bentum : malarz śląskiego baroku, Warszawa 2008 / V 185-185/1
 7. Wheelock Arthur K.: Jan Lievens : a Dutch master rediscovered, Washington 2008 / V 3335/1

SZTUKA

 1. Figury i figuracje : materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 20-22 pażdziernika 2005 , Warszawa 2006 / VI 3899/56
 2. Gąssowski Jerzy: Prehistoria sztuki, Warszawa 2008 / VI 2029
 3. Jastrzębowska Elżbieta: Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008 / VI 2183/5
 4. Patriae commodis serviens... = Być Ojczyźnie pożytecznym... : księga pamiatkowa dedykowana Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu, Warszawa 2008 / VI 5738
 5. Rottenberg Anda: Sztuka w Polsce 1945-2005 , Warszawa 2007 / VI 4489/1
 6. Sława i zapomnienie : studia z historii sztuki XVII-XX wieku, Warszawa 2008 / VI 4371/1
 7. Sztuka dalekiego Wschodu : studia, Warszawa 2008 / VI 5135
 8. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2007 / VI 4307
 9. Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, Wrocław 2008 / VI 2027/3
 10. Vendl Václav K.: Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-preloučského, Praha 2007 / VI 3189/13
 11. Yerasimos Stéphane: Constantinople : Istanbul`s historical heritage, Köln 2005 / VI 2269
 12. Žena ve člunu : sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007 / VI 5737

MUZEA, KATALOGI WYSTAW

 1. Ewangelia w plakacie : Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Katowice 2008 / VII 1490/65
 2. Grochowska Beata, Jarmuł Katarzyna: Opowiem ci bajkę... : polskie baśnie, podania i legendy w sztuce, Katowice 2008 / VII 1491/40
 3. Jasińska Anna: malarstwo obce w zbiorach Collegium Maius, Kraków 2003 / VII 1579/30
 4. Leszkowicz Paweł: Wojciech Ćwiertniewicz : mężczyźni = men, Warszawa 2008 / VII 2129/15
 5. Miziołek Jerzy: Villa Laurentina : arcydzieło epoki stanisławowskiej, Warszawa 2007 / VII 2129/20
 6. Prugar-Myślik Anna, Sitkowska Maryla: Sztuka XX wieku : katalog [aukcyjny Agra-Art], Warszawa 2008 / VII 150/7
 7. Roth Michael: Splendor Solis oder Sonnenglanz : von der Suche nach dem Stein der Weisen, Berlin 2005 / VII 839
 8. Tyczyńska Anna: Malarstwo : katalog [aukcyjny Agra-Art], Warszawa 2008 / VI 150/8
 9. Warszawski plakat, Warszawa 2009 / VII 2129/45
 10. Vincenc Kramař : From old masters to Picasso, Prague 2000 / VII 512/18
 11. Złoty Dom Nerona : wystawa w 200-lecie śmierci Franciszka Smuglewicza, Warszawa 2008 / VII 2062/10

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Benediktinische Kunst : Kultur und Geschichte eines europäischen Erbes, Regensburg 2007 / VIII 2665

ŚLĄSK

 1. Brzezowski Wojciech: Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku, Wrocław 2005 / IX 1216/1
 2. Dzieje Górnych Łużyc : władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku, Warszawa 2007 / IX 153/5
 3. Gerber Piotr: Architektura przemysłowa Wrocławia w początkach industrializacji, Wrocław 2007 / IX 1196/10
 4. Gromnik : z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, Wrocław 2007 / IX 549
 5. Ku interdyscyplinarności... : różne oblicza rzeczywistości, Wrocław 2008 / IX 328
 6. Mandziuk Józef: Historia kościoła katolickiego na Śląsku, Warszawa 2008, T. 3 czasy nowożytne, Cz. 2 : (1845-1887) / IX 266/1
 7. Marek Lech: Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek, Wrocław 2008 / IX 260/4
 8. Mrozowicz Wojciech, Wiszewski Przemysław: Oleśnica : od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006 / IX 739
 9. Śliwowska Anna: Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620, Wrocław 2008 / IX 992
 10. . Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły : medalierzy i ich dzieła : Wieczory Wyszehradzkie, Wrocław 2002 / IX 2810/15

KULTURA

 1. Herbert Zbigniew: "Mistrz z Delft" i inne utwory odnalezione, Warszawa 2008 / X 15/12
 2. Janion Maria: Wampir : biografia symboliczna, Gdańsk 2008 / X 23/33
 3. Klan cyborgów : mariaż człowieka z technologią, Gniezno 2008 / X 98/10
 4. Science + Fiction : zwischen Nanowelt und globaler Kultur, Bewrlin 2003 / X 98/9

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Carlos Saura : fotografie, Warszawa 2008 / XI 2488/15

RZEŹBA

 1. Rzeźba w architekturze, Warszawa 2008 / XII 829/1

MALARSTWO

 1. Baroque Ceiling Painting in Central Europe : procedings of the international conference Brno-Prague, Praha 2007 / XIV 1390
 2. Bernatowicz Aleksandra: Niepodobne do rzeczywistości : malowana groteska w rezydencjach Warszaw i Mazowsza 1777-1820, Warszawa 2006 / XIV 2698/5
 3. Łomnicka-Żakowska Ewa: Grafika polska XVIII wieku : rytownicy polscy i w Polsce działający, Warszawa 2008 / XIV 4849
 4. Matoušek Alexander: Vnitrek lesa, lesní charaktery : Julius Mařák a umění krajinomalby, Praha 2007 / XIV 1697/5
 5. Olszewska-Świetlik Justyna: Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008 / XIV 2646

TEORIA I KRYTYKA SZTUKI, KONSERWATORSTWO

 1. Toruń 13-15 czerwca 2007, Warszawa 2009 / XV 2100
 2. Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku : studia i materiały, Warszawa 2008 / XV 1349/16/1
 3. Juszczak Wiesław: Fragmenty : szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995 / XV 1052/1
 4. Lameński Lechosław: Moi artyści moje galerie : teksty o sztuce XIX i XX wieku, Lublin 2008 / XV 1048/60