Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

LISTOPAD 2009
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

 Nowości biblioteczne - listopad 2009 (*.doc)

 

SŁOWNIKI i ENCYKLOPEDIE

 1. Indeks artystów plastyków - absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996 / I 352/2
 2. Indeks artystów plastyków - absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP : suplement 1996-1999 : plastyczna twórczość projektowa - autorzy, Gdańsk 2000 / I 252/3
 3. 501 wielkich artystów, Warszawa 2009 / I 348/1

IKONOGRAFIA

 1. Białostocki Jan: Płeć śmierci, Gdańsk 2007 / II 4044a
 2. Niech żyje cesarz! : wizerunki Napoleona wybrane ze zbiorów polskich: katalog wystawy, Katowice 2002 / II 5014/12

TOPOGRAFIA

 1. Komorowski Waldemar, Sudacka Aldona: Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008 / III 1454
 2. Zamek Wysoki w Malborku : interdyscyplinarne badania skrzydła północnego, Malbork 2006 / III 1592/1

ARCHITEKTURA

 1. Boeker Johann Josef: Der Wiener Stephansdom : Architektur als Sinnbild für das Haus Österreich, Salzburg 2007 / IV 1374

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety, Poznań 2008 / V 4291
 2. Romanowska Marta: Stanisław Wyspiański, Olszanica 2009 / V 8329

SZTUKA

 1. Pérouse de Montclos Jean-Marie: Paris : city of art, New York 2008 / VI 3219
 2. Studia nad sztuka renesansu, T. 9 Ceremoniał i obyczaj w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2008 / VI 4287
 3. Twórcy i dzieła : studia z dziejów kultury artystycznej, Lublin 2007 / VI 5740

MUZEA i KATALOGI WYSTAWY

 1. Fin de siecle w Krakowie : wystawa grafiki, rzemiosła i tkanin ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Szczecin 2008 / VII 1675/13
 2. Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe : katalog zbiorów, Międzyrzecz 1996 / VII 1622/1

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Konfessionen im Kirchenraum : Dimensionen des Sakralraums in der Frühen Neuzeit, Korb 2007 / VIII 2014

ŚLĄSK

 1. Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda, jelenia Góra 2008 / IX 2471/1
 2. Gołaj Iwona, Wojturski Grzegorz: Muzeum Narodowe we Wrocławiu : przewodnik, Wrocław 2006 / IX 2780/1-3
 3. Holtze Johann Richard: Miasto Katowice : studium kulturowo-historyczne, Katowice 2005 / IX 597/3
 4. Jezierska Anna: Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego, Wrocław 2008 / IX 972/1
 5. Na papierze, na szkle...: barbara Idzikowska, Mikael Kihlman, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Jacek Szewczyk, Wrocław 2006 / IX 2713-2713/1
 6. Nowak Romuald: Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku, Wrocław 2009 / IX 2786/14
 7. Szewczyk Aleksandra: Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520), Wrocław 2009 / IX 1124
 8. Śliwowska Anna: Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620, Wrocław 2008 / IX 992/1
 9. Zamki i dwory obronne w Sudetach, Wrocław 2009, T. 2: Księstwo Jaworskie / IX 1917
 10. Żelasko Stefania: Huta Josephine : secesja, art deco, modernizm : 1900-1950, Passau 2009 / IX 2482/1

KULTURA

 1. Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku I wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 2008, T. 6 Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie póznego antyku / X 69/17
 2. Szypulski Marek: Magister Samuel Typographus : rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu, drukarzu emigracyjnym (1889-1954), Kraków 2004 / X 287/5

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Art deco jewerly : modernist masterworks and their makers, London 2009 / XI 1055
 2. Bazielich Barbara: Kolory Europy : odzież i stroje ludowe, Katowice 2008 / XI 3002
 3. Fluck Caecilia: Ein buntes Kleid für Josef : biblische geschichten auf ägyptischen Wirkereien aus dem Museum für Byzantinische Kunst, Berlin 2008 / XI 1741
 4. Kostrzyńska-Miłosz Anna: Polskie meble 1918-1939 : forma, funkcje, technika, Warszawa 2005 / XI 2045/1
 5. Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, Gdańsk 2007, T. 3 Straty w dziedzinie ceramiki / XI 1267

MALARSTWO

 1. 34. Monet, Kandinsky, Rothko und die Filgen : Wege der abstrakten Malerei, Wien 2008 / XIV 1351
 2. 35. Siart Olaf: Kreuzgänge mittelalterlicher Frauenklöster : Bildprogramme und Funktionen, Petersberg 2008 / XIV 1388

TEORIA I HISTORIA SZTUKI, KONSERWATORSTWO

 1. Korbacher Dagmar: Der Kenner im Museum : Max Friedländer (1867-1958), Berlin 2008 / XV 55
 2. Wasilewski Marek: Czy sztuka jest wściekłym psem?, Poznań 2009 / XV 2027/6