Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

MAJ-CZERWIEC 2010
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - maj-czerwiec 2010 (*.doc)

 

TOPOGRAFIA

 1. Chwalba Andrzej: Collegium Maius, Kraków 2009 / III 1456/3
 2. Czejarek Roman: Szczecin przełomu wieków XIX/XX, Łódź 2008 / III 1764/1
 3. Faix Willian Stanislav, Mares Karel: The Augustian church of Saints Thomas and Augustine in Prague : a cultural and historical perspective, Praha 2003 / III 158/5
 4. Kowalczyński Krzysztof: Łódź przełomu wieków XIX/XX, Łódź 2008 / III 1569
 5. Mączewski Ryszard: Warszawa między wojnami : opowieść o życiu stolicy 1918-1939, Łódź 2009 / III 1863
 6. Stefański Krzysztof: Willa Oskara Zieglera : siedziba Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 2006 / III 1579/9
 7. Trutnov, Praha 2004 / III 229
 8. Wroński Józef-Szymon: Bazylika matki Boskiej Bolesnej w Limanowej : kościół-pomnik Konstytucji 3 Maja : przykład nutu swojsko-narodowego, Limanowa 2001 / III 1506/1

ARCHITEKTURA

 1. Arciszewska Barbara: The Hanoverian court and the triumph of Palladio : the Palladian reival in Hanover and England c. 1700, Warsaw 2002 / IV 1145/1
 2. Bergman Eleonora: "Nie masz bożnicy powszechnej": synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Warszawa 2007 / IV 2409/4
 3. Budowa domów dla urzędników państwowych w województwach wschodnich [reprint 1925], Lublin 2008 / IV 2406/15
 4. Drexler Ignacy: Odbudowywanie wsi i miast na ziemi naszej : rycin sto [reprint 1921], Lublin 2008 / IV 2153
 5. Dróżdż-Szczybura Małgorzata: Ordynacje rodowe w XIX i pierwszej połowie XX w. : wielkie posiadłości ziemskie i ich kształt prawno-organizacyjny w Polsce porozbiorowej na przykładzie ordynacji łańcuckiej, Kraków 1998 / IV 2368
 6. Gryglewski Piotr, Wróbel Robert, Ucińska Agnieszka: Łódzkie budynki : 1945-1970, Łódź 2009 / IV 2405/4
 7. Katalog typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego, Lublin 2007 / IV 2406/14
 8. Kędzierski Dariusz: Ulice Łodzi, Łódź 2009 / IV 2405/3
 9. Łużyniecka Ewa, Świechowski Zygmunt, Kunkel Robert: Architektura opactw cysterskich : małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008 / IV 2275/4
 10. Majewski Jerzy Stanisław: Warszawa nieodbudowana [T. 1-4], Warszawa 2003 / IV 2409/5
 11. Nowa Huta - architektura i twórcy miasta idealnego : niezrealizowane projekty, Kraków 2007 / IV 2422
 12. Odbudowa polskiego miasteczka : projekty domów, Lublin 2007 / IV 2406/13
 13. Ostrowska-Kębłowska Zofia: Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Poznań 2009 / IV 2395/4-4a
 14. Stefański Krzysztof: Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005 / IV 2407/3a-3b
 15. Stefański Krzysztof: Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź 2008 / IV 2404/4
 16. Stefański Krzysztof: Ludzie, którzy zbudowali Łódź : leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), Łódź 2009 / IV 2404/5
 17. Wagner Anna Agata: Architecture of the Warsaw University of Technology, Warszawa 2001 / IV 2409/6
 18. Zinkow Leszek: Imhotep i pawie pióra : z dziejów inspiracji egipskich w architekturze polskiej, Kraków 2009 / IV 2372/5

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Brodzka Justyna Architekci miasta Łodzi : Wiesław Lisowski, Łódź 2008 / V 3352
 2. Francke Angelica Charlotte: Luca Giordano : Die Fresken in Spanien im Auftrag Karls II, Münster 1993 / V 1847
 3. Grodziska Karolina: Zapomniana rzeźbiarka : Janina Reichert-Toth (1895-1986) i jej twórczość, Kraków 2009 / V 4976
 4. Helga Paris - Fotografien 1986-1996?, Berlin 2004 / V 4468
 5. Moholy-Nagy László : fotogramok, Budapest 1996 / V 3061
 6. Otto Gertrud: Gregor Erhart, berlin 1943 / V 1439/8
 7. Schwamborn Heinrich: Giotto, Bergisch Gladbach 1968 / V 1886
 8. Witold Liszkowski : poza przestrzenią, Wrocław 2002 / V 3356

SZTUKA

 1. Aston Nigel: Art and Religion in Eighteenth-century Europe, London 2009 / VI 2607
 2. Bartlová Milena: Naše, národni uměni : studie z dějin dějepisu uměni, Brno 2009 / VI 3199/25
 3. "Ewig blühe Bayerns Land": Herzog Lugwig X. und die Renaissance, Regensburg 2009 / VI 3571
 4. Local strategies, international ambitions : modern art and Central Europe 1918-1968 : papers from the International Conference, Prague 11-14 June 2003, Praha 2006 / VI 2927
 5. Piłatowicz Józef: Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 1999 / VI 4457
 6. Raport roczny IS PAN 2008, Warszawa 2009 / VI 4366/1
 7. Wielki atlas sztuki świata, Warszawa 2007 / VI 7

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Ajewski Konrad Andrzej: Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie : losy, ludzie, znaczenie, Warszawa 2004 / VII 1758
 2. Bajcurová Katařina, Ludiková Zuzana: Mária Uhorska (1505-1558) : Slovenská národná galéria v Bratislave, Bratislava 2006 / VII 514/8
 3. Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden : eine Ausstellung des Städel Museums, Frankfurt am Main und Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, Ostfildern 2008 / VII 883/9

ŚLĄSK

 1. Arsgrafia - Printart 2009 : I Międzynarodowe Triennale Grafiki 2009, Katowice 2009 / IX 2718/2
 2. Art-Ex 2003, Králíky, Wrocław 2003 / IX 3749
 3. Begegnung = Spotkanie : International Art Ansamble RAR, Görlitz, Zittau 2008 / IX 3734
 4. Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien : Jahrbuch der Oberschlesischen Denkmalpflege nebst dem Bericht des Provinzialkonservators, Breslau 1934 / IX 1620/1
 5. Guendel Christian: Die Goldschmiedekunst in Breslau, Berlin 1942 / IV 2436
 6. Kmiecik Piotr: Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009 / IX 530/4
 7. Kozaczewski Tadeusz, Kozaczewska-Golasz Hanna: Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku, Wrocław 2009 / IX 2149
 8. Malarstwo polskie : ze zbiorów galerii Jiřiho Karáska [katalog wystawy], Kamienna Góra 2005 / IX 3731-3731a

KULTURA

 1. Libera Zdzisław: narodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze polskiego Oświecenia, Warszawa 2003 / X 155/1

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Gombich Ernst Hans: Zmysł porządku : o psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków 2009 / XI 4007/1

MALARSTWO

 1. Frühe italienische Malerei : von Siena bis Florenz : Meisterwerke aus dem Lindenau-Museum Altenburg, Stuttgart 2009 / XIV 3220/5
 2. Lewicka-Morawska Anna: Między klasycznością a tradycjonalizmem : narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX wieku, Warszawa 2005 / XIV 2709/1

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Gage John: Kolor i znaczenie : sztuka, nauka, symbolika, Kraków 2010 / XV 524