Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2010
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - sierpień-wrzesień 2010 (*.doc)


ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI

 1. Encyklopedia katolicka, T. 12 : Maryja - Modlitwa, T. 13 : Modlitwa - Notyfikacja / I 149

IKONOGRAFIA

 1. Thum Veronika: Die Zehn Gebote für die ungelehrten Leut': der Dekalog in der Graphik des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, München-Berlin 2006 / II 108/11

TOPOGRAFIA

 1. Askanas Kazimierz Stefan: Sztuka Płocka, Płock 1985 / III 1655/1
 2. Dzieje sztuki Torunia, Toruń 2009 / III 1778
 3. Hervay Ferenc L., Lekai-Hochenburger Peter Jusztin: The abbey church of Zirc, Zirc 2007 / III 2414
 4. Kluss Maciej: Zamek w Pszczynie : perła śląskiej architektury, Olszanica 2010 / III 1703/14
 5. Królikowski Lech, Oktabiński Krzysztof: Warszawa 1914-1920 : Warszawa i okolice w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, Warszawa 2008 / III 1814
 6. Niemieckimi śladami po "Ziemi Obiecanej", Łódź 2001 / III 1559
 7. Pisarek-Małyszek Katarzyna: Z dziejów Kazimierza Dolnego w średniowieczu, Lublin 2009 / III 1305
 8. Skrabski Józef: Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna, Kraków 2010 / III 1285/5
 9. Stronczyński Kazimierz: Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), Warszawa 2009- ; T. 1 : Ogólne sprawozdanie Delegacji / III 1080/2
 10. Świątek Tadeusz Władysław: Mokotów poprzez wieki, Warszawa 2009 / III 1941

ARCHITEKTURA

 1. Chmielewski Jan Maciej: Teoria urbanistyi w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010 / IV 3177/50
 2. Chmielewski Jan Maciej, Mirecka Małgorzata: Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa 2007 / IV 2427
 3. Furttenbach Joseph: O budowie teatrów, Gdańsk 2009 / IV 319
 4. Giecewicz Joanna: Konserwatywna awangarda : wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Warszawa 2008 / IV 1384
 5. Krassowski Witold: Problemy architektury polskiej : schematy planów budynków mieszkalnych, Warszawa 2007 / IV 2167
 6. Królikowski Lech, Ostrowski Marek Adam: Rozwój przestrzenny Warszawy / IV 2409/8
 7. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie, Warszawa 2005 / IV 2409/1/1
 8. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1918-1939, Warszawa 2006 / IV 2409/1/2
 9. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1945-1965, Warszawa 2003 / IV 2409/1/3
 10. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1965-1989, Warszawa 2005 / IV 2409/1/4
 11. Paris et ses expositions universelles : architectures 1855-1937, Paris 2009 / IV 1577
 12. Przedwojenny Żoliborz : najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2009 / IV 2409/10
 13. Rabreau Daniel: Apollon dans la ville : le théatre et l'urbanisme en France au XVIIIe siécle, Paris 2008 / IV 327
 14. Šternberk : monastery of the Lateran Canons Regular : history, art, culture, Šternberk 2009 / III 227/19/1
 15. Studia z architektury nowoczesnej, pod red. Joanny Kucharzewskiej i Jerzego Malinowskiego, T. 1-3, Toruń 2000- / IV 2402
 16. Świechowski Zygmunt: katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009 / IV 2273
 17. Torbus Tomasz: Zamki krzyżackie, Wrocław 2010 / IV 2247/1
 18. Urbaniak Miron: Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832-1914, Poznań 2009 / IV 2395/9
 19. 31. L'urbanisme parisien au siecle les Lumieres, Paris 1997 / IV 1567/10
 20. 32. Velké dějiny zemi Koruny české : tematická rada, Praha 2009 ; Sv. 1 : Architektura/ IV 1458
 21. 33. Włodarczyk Małgorzta: Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006 / IV 2445

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Blum Eberhard: Choice&Chance : Bilder und Berichte aus meinem Leben als Musiker, Berlin 2008 / V 242
 2. Chlanda Marek: Marek Chlanda : beatyfikacje 2006-2007, Poznań 2009 / V 734/6
 3. Fischer Gert, Tyrell Albrecht, Reetz Bertamaria: Das Wesentliche - Bertamaria Reetz, Ratingen-Hösel 2006 / V 4975/10
 4. Les Gabriel, Paris 2004 / V 1642/10
 5. Hałasa Grażyna: Grafiki Rembrandta : oryginał, kopia, późne odbitki, Poznań 2009 / V 5063
 6. Kavačáková Alena: Josef Vinecký 1882-1949, Olomouc 2009 / V 7655
 7. Łukasz Płotkowski : ślad - znak - metafora : mała retrospektywa, Bydgoszcz 2009 / V 4722
 8. Oskara Sosnowskiego świat architektury : twórczość i dzieła, Warszawa 2005 / V 6081
 9. Pérouse de Montclos Jean-Marie: Jacques-Germain Soufflot, Paris 2004 / V 6082
 10. Ursula von Rydingsvard : sculpture [Kat. wystawy], Warszawa 1992 / V 5536
 11. Zapletalová Jana: Andrea Lanzani, Olomouc 2008 / V 3037-3037/1

SZTUKA

 1. Dom miłośnika sztuki : kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930, Kraków 2010 / VI 3195/2
 2. Grupa Sędzia Główny = Chief Judge Group, Zielona Góra 2008 / VI 4464/2
 3. Italská renesance a baroko ve střední Evrope [Materiały konferencji], Olomouci 2005 / VI 2430/2
 4. Der Kardinal Albrecht von Brandenburg : Renaissancefürst und Mäzen, Regensburg 2006 ; Bd. 1 : Katalog, Bd. 2 : Essays/ VI 3571/2
 5. Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum : Studien zur Kunstgeschichte Kurlands : Homburger Gespräch 2006, Kiel 2007 / VI 3399/61
 6. Mayer Anna: Filia paryskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, Kraków 2003 / VI 4444
 7. 51. Mit - symbol - mimesis : studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009 / VI 5750
 8. Orbis artium : k jubileu Lubomira Slavička, Brno 2009 / VI 5747/1
 9. Sacred Spain : art and Belief in the Spanish world, Indianapolis-New Haven-London 2009 / VI 3342
 10. Szczerski Andrzej: Modernizacje : sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010 / VI 2888/5
 11. Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 3 (red. Joanna Wolańska, Wojciech Bałus), Cop. 2010 / VI 4352
 12. Welch Evelyn S.: Shopping in the Renaissance : consumer cultures in Italy 1400-1600, New Haven-London 2009 / VI 4819a

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Galeria malarstwa i rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu : przewodnik, Poznań 2008 / VII 1629/3
 2. Impresje gdańskie - Cezary Paszkowski, Gdańsk 2009 / VII 1483/10
 3. Kolekcja Jacoba Kabruna, Gdańsk 2009 ; T. 1, cz. 1 : Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku / VII 1480/10
 4. Sarmatyzm : sen o potędze : katalog, Kraków 2010 / VII 1597/7

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Obidzińska Bogna J.: Wenus w otoczeniu luster : powroty w sztuce, Warszawa 2009 / VIII 276

ŚLĄSK

 1. Eysymontt Krzysztof: Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku, Wrocław 2010 / IX 1918/5
 2. Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2010 / IX 2782/30/5
 3. Malarstwo! Prąd zmienny : 8. Konkurs imienia Eugeniusza Gepperta : 7. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, Wrocław 2007 / IX 2715
 4. Szafkowska magdalena: Współczesna sztuka czeska : druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Wrocław 2010 / IX 2781/21

KULTURA

 1. Adamek-Pujszo Katarzyna: Działaloność kulturotwócza książąt żagańskich Bironów (1786-1862), Zielona Góra 2007 ; Cz. 1 i 2 / X 304/30
 2. Czapliński Czesław: The Styka family saga = Saga rodów Styków, New York 1988 / X 304/40
 3. Eco Umberto: Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009 / X 196/1
 4. Gombin Krzysztof: Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009 / X 304/35
 5. Hlobil Ivo, Petru Eduars: Humanism and the early Renaissance in Moravia, Olomouc 1999 / X 94/4c
 6. Międzyrzecki Artur: Warszawa Prusa i Gierymskiego : szkice z dawnej Warszawy, Warszawa 2007 / X 233/10
 7. Peretz Adolf: Finansjera warszawska (1870-1925) : z osobistych wspomnień, Warszawa 2008 / X 168/10

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Album dla Gdańska 2008, Gdańsk 2008 / XI 2497/34
 2. Album dla Gdańska 2009 : II Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny [Kat. wystawy], Gdańsk 2009 / XI 2497/35
 3. Studia nad metodami identyfikacji mebli wytwarzanych w Polsce do XIX wieku, Poznań 2009 / XI 2042

RZEŹBA

 1. Grandmontagne Michael: Claus Sluter und die Lesbarkeit mittelalterlicher Sculptur : das Portal der Kartause von Champmol, Worms 2005 / XII 108/2
 2. Suchomel Miloš, Hamsíková Radana, Nečáskova Milena: Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos : restaurované řezby z děkanského kostela sv. Máří Magdalény v Sobotce, Praha 1996 / XII 246

MALARSTWO

 1. Adamczuk Arkadiusz: Prawo i obraz w minatorstwie średniowiecznym : iluminowany rękopis "Concordia discordantium canonum" Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2009 / XIV 3921
 2. Evdokimov Paul: Sztuka ikony, teologia piękna, Warszawa 2010 / XIV 3000/4a
 3. Hille karoline: Spiele der Frauen : Künstlerinnen im Surrealismus, Stuttgart 2009 / XIV 1303
 4. Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej : czasy nowożytne, Warszawa 2010 / XIV 4847
 5. Pałubicki Janusz: Malarze gdańscy : malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, Gdańsk 2009, T. 1 : Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych, T 2 : Słownik malarzy, szklarzy i rysowników / XIV 2651
 6. Picasso, Miro, Tapies : Kunst im Kontext, Dresden 2004 / XIV 1306
 7. Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003, Kraków 2004 / XIV 4956
 8. Uroda portretu : Polska od Kobera do Witkacego : katalog wystawy, Warszawa 2009 / XIV 2677
 9. Wielość w jedności : drzeworyt polski po 1900 roku [Katalog wystawy], Bydgoszcz 2009 / XIV 4899

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Bellori Giovanni Pietro: The lives of the modern painters, sculptors and architects, Cambridge 2010 / XV 331/4
 2. Krasny Piotr: Visibilia signa ad pietatem excitantes : teoria sztuki sakralnej w pismach Roberta Bellarmina, Cezarego Baroniusza, Rudolfa Hospiniana, Fryderyka Boremeusza i innych pisarzy kościelnych ery nowożytnej, Kraków 2010 / XV 331/6
 3. Policja w ochronie zabytków sakralnych, Lublin 2009 / XV 2815
 4. Perspektiven der Medienkunst : Museumpraxis und Kunstwissenschaft antworten auf die digitale Herausforderung, Karlsruhe 1996 / XV 1053/2
 5. Rymaszewski Bohdan: Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005 / XV 2836
 6. Zeidler Kamil: Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007 / XV 2835