Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

PAŹDZIERNIK 2010
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - październik 2010 (*.doc)


ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI

 1. Mulczyński Jarosław: Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 roku, Poznań 1996 / I 352/1

IKONOGRAFIA

 1. Vácha Štepán: Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation un des Barock : eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. In Bohmen, Prag 2009 / II 4085

TOPOGRAFIA

 1. Czapliński Konrad Kazimierz: Cystersi : dziedzictwo kulturowe, Pelplin 2009 / III 1067
 2. Lechowski Andrzej: Rynek Kościuszki, Białystok 2007 / III 1179
 3. Palladio Andrea: Palladio's Rome : a translation of Andrea Palladio's two guidebooks to Rome, New Haven 2006 / III 2503/2
 4. Toruń i miasta Ziemii Chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku, Toruń 1998 / III 1776

ARCHITEKTURA

 1. Althaus Rainer: Festschrift zum hundertjähringen Bestshen im September 2000, Berlin 2000 / IV 2096/2/9
 2. Baumforschung - eine kritische Revision : historische Bauforschung zwischen Marketing und öffentlichem Abseits, Berlin 2005 / IV 1800/8
 3. Beramten-Wohnungs-Vereins zu Berlin zu Berlin eG : 1900-2000, Berlin 2000 / IV 2096/2/7
 4. Broenner Wolfgang: Die bürgerliche Villa in Deutschland : 1830-1900, Worms 2009 / IV 1952/1
 5. Fabiański Marcin: Złoty Kraków, Kraków 2010 / VI 4249/14
 6. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Beramten-Wohnungs-Vereins zu Berlin, Berlin 2000 / IV 2096/2/8
 7. Foltyn Ladislav: Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde : 1918-1939, Dresden 1991 / IV 1514/1
 8. Han-Magomedov Selim Omarowičč: Pioniere der sowjetischen Architektur : der Weg zur neuen sowjetischen Architektur in den zwanziger und zu Beginn der dreissiger Jahre, Dresden 1983 / IV 2617
 9. Hofer Sigrid: Reformarchitektur 1900-1918 : deutsche Baukünstler auf der Suche nach dem nationalen Stil, Stuttgart-London 2005 / IV 1977
 10. Kasprzycki Jerzy: Korzenie miasta : warszawskie pożegnania, T. 1-6, Warszawa 2001-2004 / IV 2459/2
 11. Prokopovych Markian: Habsburg Lemberg : architecture, public space, and politics in the Galician capital, 1772-1914, West Lafayette 2009 / IV 2408/1
 12. Rymar Marta: Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910, Warszawa 2009 / IV 2407/6
 13. Stock Wolfgang Jean: Europäischer Kirchenbau 1900-1950 : Aufbruch zur Moderne = Euroean church architecture 1900-1950 : towards modernity, Munich 2006 / IV 378/10
 14. Świechowski Zygmunt: katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009 / IV 2272
 15. Tarchanov Aleksej, Stalinistische Architektur, München 1992 / IV 2753
 16. Zieliński Jarosław: Realizm socjalistyczny w Warszawie : urbanistyka i architektura (1949-1956), Warszawa 2009 / IV 2421

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Anna Kamieńska-Łapińska, Orońsko 2009 / V 2568/15
 2. Kaczmarek-Loew Klara: Wendel Roskopf : architekt wczesnego renesansu : mity i rzeczywistość, Wrocław 2010 / V 5339/8
 3. Marcus George H.: Le Corbusier : im Inneren der Wohnmaschine, München 2000 / V 836/2
 4. Sitkowska Maryla: Krzysztof M. Bednarski : pasaż przez sztukę, Orońsko 2009 / V 169/4/1
 5. Tak jest - Marcin Maciejowski : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie [kat. wystawy], Kraków 2010 / V 3398/30
 6. Tomasz Matusewicz : w poszukiwaniu utraconej formy, Orońsko 2009 / V 3661

SZTUKA

 1. Ars Elecronica Center : Museum of the Furure = Museum der Zukunft, Linz 1996 / VI 2995/10/3
 2. Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, Toruń 2009 / VI 5003
 3. Far west near east : junge Kunst aus Polen = młoda sztuka z Polski, Warschau 2004 / VI 4492/9
 4. Jakubec Ondrěj: Kulturní prostředi a mecenat olomouckých biskupů potridentske doby?, Olomouc 2003 / VI 3173/2
 5. Kubiak Ho-Chi Beata: Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia, Kraków 2009 / VI 5139
 6. Markowska Anna: Komedia sublimacji : granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010 / VI 4731
 7. Memesis : the future of evolution, Wien 1996 / VI 2995/10/4
 8. Miziołek Jerzy: Uniwersytet Warszawski : dzieje i tradycja, Warszawa 2005 / VI 4442
 9. Multimediale 4 : das Medienkunstfestival des ZKM Karlsruhe, 13.-21. mai 1995 [kat. wystawy], Karlsruhe 1995 / VI 2988/1
 10. Prix Ars Electronica 96 : international compendium of the computerarts = Internationales Kompedium der Computerkünste, Wien-New York 1996 / VI 2995/10/5
 11. Sztuka w kregu władzy : materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej pamięci profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Warszawa 2009 / VI 3899/59

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Galeria Sztuki Nowoczesnej : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : przewodnik, Bydgoszcz 2009 / VII 1473/16
 2. Koany w elektrowni : 9 IX - 2 X 2009, Radom 2009 / VII 1656/16
 3. Mauerbach benefits sale : on behalf of the Federation of Jewish Communities of Austria, Vienna 1996 / VII 160
 4. Naturalne : natura poza naturą : Marcin Bedryszak, Warszawa 2010 / VII 2129/49
 5. Wystawa poplenerowa artystów posługujących się językiem geometrii Prognozy dla sztuki - Radziejowice 2009, Radom 2010 / VII 1656/15

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Bataille Georges: Łzy Erosa, Gdańsk 2009 / VIII 167/26

ŚLĄSK

 1. Chądzyński Wojciech: Wrocławskie wędrówki przez stulecia, Wrocław 2009 / IX 962
 2. Jarosz-Sienkiewicz Ewa: Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych : ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca Republiki Weimarskiej, Wrocław 2008 / IX 961
 3. Orzechowski Kazimierz: Historia ustroju Śląska : 1201-1740, Wrocław 2005 / IX 214/1
 4. Pet set [550] let Hrabství kladskeho : 1459-2009 : sborník = 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego : 1459-2009, Trutnov 2009 / IX 607
 5. Die Restaurierung der Fresken des schlesichen Barockmalers Franz Heigel in der Kirche zu Lüssen (Lusina) : Festakt aus Anlass der Weihe der Fresken?, Marburg 2008 / IX 694
 6. Urbanik Jadwiga: WUWA 1929-2009 : Wrocławska wystawa Werkbundu, Wrocław 2009 / IX 1198/4

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Folklor : polska kultura ludowa, Olszanica 2001 / XI 3099
 2. Kożuch Barbara, Pobiegły Elżbieta: Stroje krakowskie = Kraków regional costumes, Kraków 2004 / XI 1871/5
 3. Okulicz Małgorzata: Złotnictwo dominium warmińskiego : od połowy XIV do końca XVIII wieku : katalog wystawy, Olsztyn 2006 / XI 842

RZEŹBA

 1. Atria caeli : epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, Kraków 2009 / XII 748/6
 2. Rymkiewicz-Domino Wiesława: Rzeźba elbląska około 1500 roku, Elbląg 1998 / XII 743/1

MALARSTWO

 1. Die Endeckung der inneren und äusseren Welt : Meister der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts aus dem Staatlichen Museum Schwerin, Bönen 2008 / XIV 2081/1
 2. Poeschke Joachim: Mosaiken in Italien : 300-1300, München 2009 / XIV 3201/2
 3. Ziemba Antoni: Iluzja a realizm : gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2007 / XIV 2072/1

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Arszyński Marian: Idea - pamięć - troska : rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007 / XV 2795
 2. Lesiak Andrzej: Obraz płynny : Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010 / XV 2102
 3. Między nostalgią a nadzieją : dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Opole 2009 / XV 2981/2
 4. Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków 2009 / XV 702/10
 5. Warpechowski Zbigniew: Wolność, Radom 2009 / XV 157/6
 6. Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, Toruń 2010 / XV 3074