Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

KWIECIEŃ 2011
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - kwiecień 2011 (*.doc)

IKONOGRAFIA

 1. Capoa Chara de: Stary Testament : postacie i epizody, Warszawa 2007 / II 031/5
 2. Zuffi Stefano: Nowy Testament : postacie i epizody, Warszawa 2007 / II 031/6

ARCHITEKTURA

 1. Dybczyńska-Bułyszko Anna: Architektura Warszawy II Rzeczypospolitej : warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego, Warszawa 2010 / IV 2409/3
 2. 4. Niemczyk Ernst: Trony w architekturze - architektura tronów, Wrocław 2010 / IV 480

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. David Gilly (1748-1808) i Friedrich Gilly (1772-1800) : pomorskie aspekty twórczości dwu pruskich architektów, Szczecin 2010 / V 1839

SZTUKA

 1. Bucci Cristina: Wczesny renesans, Warszawa 2010 / VI 875
 2. Non solum villae : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, Wrocław 2010 / VI 5752
 3. Renesancia : umenie medzi neskorou goticou a barokom, Bratislava 2009 / VI 3175/2
 4. Sztabińska Paulina: Geometria a natura : polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku, Warszawa 2010 / VI 4489/5

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Král, ktery létal : moravsko-slezké pomezi v kontextu stredoevropského prostoru doby Jana Lucemburského..., Ostrava 2011 / VII 513/1/1

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Heinich Nathalie: Socjologia sztuki, Warszawa 2010 / VIII 190/2
 2. Matuchniak-Krasuska Anna: Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa 2010 / VIII 190/3
 3. Stępnik Małgorzata: Stanisława Ossowskiego koncepca socjologii sztuki, Lublin 2010 / VIII 190/4

ŚLĄSK

 1. Banik Joanna: Działalność fundacyjna Panów z Pogorzeli na Śląsku w XIII i XIV w. : fundacje kościelne, Warszawa 2009 / IX 157
 2. Gubańska Renata: Budynki i budowle dolnośląskich folwarków, Wrocław 2009 / IX 1928
 3. 1000 [tysiąc] lat Wrocławia : przewodnik po wystawie, Pałac Królewski, Wrocław 18 kwietnia 2009, Wrocław 2009 / IX 3025

KULTURA

 1. Jurkowski Henryk: Przemiany ikonosfery : wizualny kontekst sztuki teatru, Wrocław 2009 / X 240/3
 2. Kosiński Dariusz: Teatra polskie : historie, Warszawa 2010 / X 245/2
 3. Tysiąc polskich okładek = One thousand Polish book covers, Warszawa 2010 / X 283/6

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Gradowski Michał, Pielas Magdalena: katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Zabytków w Warszawie, Cz. 1 i Cz. 2, Warszawa 2006 / XI 841
 2. Horoszko Genowefa: Mennictwo zachodniopomorskie od XI do XIX wieku : informator do wystawy zbiorów numizmatycznych Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2010 / XI 1181
 3. Karwowska Iwona: Biała ceramika szczecińska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2010 / XI 1279
 4. Potocka Maria Anna: Fotografia : ewolucja medium sztuki, Warszawa 2010 / XI 2402/4

MALARSTWO

 1. Święcka Ewa: Konserwacja zapobiegawcza malowideł ściennych, Warszawa 2010 / XIV 89/10a

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Miasto w sztuce - sztuka miasta, Kraków 2010 / XV 1089/5
 2. O przedstawieniu, Gdańsk 2011 / XV 2028/2
 3. Olesiejuk Kinga: Znaczenia przemijania : wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa "Szkoła nr 6", Kraków 2010 / XV 2826