Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

LIPIEC / WRZESIEŃ 2011
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - lipiec / wrzesień 2011 (*.doc)

IKONOGRAFIA

  1. Olszewska Anna: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Coslology…, Kraków 2009 / II 4040/3

TOPOGRAFIA

 1. Kowalski Stanisław: Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010 / III 1128
 2. Lechowski Andrzej, Zeller Narolewska Ewa: Ratusz w Białymstoku, Białystok 2003 / III 1179/2
 3. Stronczyński Kazimierz: Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), Warszawa 1850 [reprint] / III 1080/2
 4. Stronczyński Kazimierz: Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim służące do objaśniania opisu tychże starożytności, sporządzonegho przez Delegacyę wysłaną z polecenia rady administracyjnej Królestwa w latach 1844 i 1846 zebrane, Warszawa 1850 [reprint] / III 1080/2
 5. Stronczyński Kazimierz: Atlas 1-2 : Gubernia Radomska, Warszawa 2010 / III 1082/2
 6. Stronczyński Kazimierz: T. 2 : Gubernia Radomska : opisy, red. J. Kowalczyk, oprac. K. Gutmajer, Warszawa 2010 / III 1080/2
 7. Szymanowski Grzegorz: The Grey House in Krakow, Kraków 2009 / III 1361
 8. Zabytki Kożuchowa i okolic : ochrona i renowacja, Kożuchów 2008 / III 1331/2
 9. Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego, Zielona Góra 2008 / III 1128/1

ARCHITEKTURA

 1. Bažant J: Pražský Belvedér a severská renesance, Praha 2006 / IV 1472/10
 2. Langer Jiri, Kuca Karel: Drevene kostely a zvonice v Evrope, Sv. 1 : Kostely, Sv. 2 : Zvonice, Praha-Litomyšl 2009 / IV 362
 3. Skabrada Jiri: Konstrukce historickych staveb, Praha 2007 / IV 200/12
 4. Trwałość? Użyteczność? Piękno? : architektura dwudziestego wieku w Polsce. red. A. Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / IV 2424/1-3

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Borkowski Grzegorz: Wojciech Gilewicz, Białystok 2002 / V 1830
 2. Chopin i jego malarz Teofil Kwiatkowski (1809-1891) : malarstwo i rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Biblioteki Polskiej w Paryżu = Chopin et son peintre…, Warszawa 2010 / V 3019
 3. Evans Mark: John Constable : oil sketches from the Victoria and Albert Museum, London 2011 / V 806
 4. Eugeniusz Get Stankiewicz - Miedzioryt "salonowy" [katalog wystawy w Muzeum Miedzi], Legnica 2010 / V 1760/10
 5. Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem : nowe spojrzenia, Warszawa 2010 / V 3580/1
 6. Jarosz Andrzej: Jan Chwałczyk, Wrocław 2010 / V 749/3
 7. Kalina Pavel: Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha 2009 / V 4976/10
 8. Michaelis Rainer: Jean-Francois de Troy (1679-1752) : die Werke in der Berliner Gemäldegalerie, Berlin 2010 / V 7236
 9. Nowakowski Andrzej: Blask : Ołtarz Mariacki Wita Stwosza = Shine…, Kraków 2011 / V 6514/2
 10. Rajkowska : przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2010 / V 4945
 11. Ratajczak Tomasz: Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011 / V 184/10
 12. Serafińska-Domańska Maria: Jan Matejko "Śmierć Urszulki Kochanowskiej", Kraków 2003 / V 3589
 13. Sienkiewicz Karol, Sajewska Dorota, Libera Zbigniew: Wojciech Gilewicz : oni=them [katalog wystawy w Zamku Ujazdowskim], Warszawa 2009 / V 1830/1
 14. Tritz Sylvie, Kessler Hans-Ulrich: John Flaxman und die Renaissance : ein Meister des Klassizismus im Dialog mit Masaccio und Donatello = John Flaxman and the Renaissance…, Berlin 2009 / V 1557/1
 15. Vacková Jarmila: Van Eyck, Praha 2005 / V 1469
 16. Walenty Gabrysiak : malarstwo, Kraków 2009 / V 1642/20
 17. Witkowska Ewa: Wojciech Gilewicz [katalog wystawy, Galeria Foksal], Warszawa 2010 / V 1830/4
 18. Wojciech Gilewicz [katalog wystawy, Galeria Foksal], Warszawa 2009 / V 1830/3
 19. Wojciech Gilewicz - Rewitalizacje = Revitalisations [katalog], Sanok 2010 / V 1830/2
 20. Zakrzewski Włodzimierz Jan, Poznań 2011 / V 8407

SZTUKA

 1. Białostocki Jan: Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010 / VI 2351/4
 2. Blazičková- Horová Nadězda: 19th-century art in Bohemia : (1790-1910) - painting, sculpture, decorative arts [katalog wystawy], Prague 2009 / VI 3191/8
 3. Čechy jsou plné kostelů = Boemia plena est ecclesiis : kniha v pocte Aneżky Merhautove, Praha 2010 / VI 5757
 4. Dziamski Grzegorz: Sztuka po końcu sztuki : sztuka poczatku XXI wieku, Poznań 2009 / VI 2996
 5. Kluszczyński Ryszard Waldemar: Sztuka interaktywna : od dzieła do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010 / VI 2989/2
 6. Kowalczyk Izabela: Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… : sztuka i feminizm w Polsce, Poznań 2010 / VI 4485/2
 7. Kowalczyk Izabela: Podróż do przeszłości : interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2010 / VI 4486/1
 8. Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. : studia, Warszawa 2010 / VI 4294/7
 9. Raster : macie swoich krytyków : antologia tekstów, Warszawa 2009 / VI 4490/5
 10. Rottenberg Anda: Prze-ciąg : teksty o sztuce polskiej lat 80., Warszawa 2009 / VI 4478/4
 11. Smolińska Marta: Puls sztuki : około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań 2010 / VI 2977/5
 12. Uměni české reformace : (1380-1620), Praha 2010 / VI 3168
 13. Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 2009 / VI 5756
 14. Watkin David: Barok, Warszawa 2007 / VI 2514/5
 15. Whiteley Gillian: Junk : art and the politics of trash, London 2011 / VI 2974/10
 16. Współczesna sztuka belgijska : między konstruktywizmem a figuracją [album równolegle w jęz. ang.], Kraków 2008 / VI 3110

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Chopin : ikonosfera romantyzmu = Chopin : iconosphere of romanticism, Warszawa 2010 / VII 2001/4
 2. Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Muzeum Narodowe w Krakowie : przewodnik, Kraków 2011 / VII 1519
 3. MU-90 - Krěhké jistoty : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta: 90. vyroči vzniku Masarykovy univerzity [tekst równolegle w jęz. ang.], Brno 2009 / VII 518
 4. Płonka-Bałus Katarzyna: The catalogue of medieval iluminated manuscripts and miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum, T. 1 : The Netherlands (15th-16th centuries), Kraków 2010 / VII 1598/16
 5. Winiewicz Joanna: Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, T. 1 i 2, Kraków 2010 / VII 300/7
 6. Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne : problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj : sesja naukowa w Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowana przez pracowników Zbiorów Sztuki Starożytnej, Warszawa 2000 / VII 287/6
 7. Zum Lob der Sammler : die Staatlichen Museen zu Berlin und ihre Sammler, Berlin 2009 / VII 883/10

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Bauman Zygmunt: Między chwilą a pięknem : o sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź 2010 / VIII 285/4
 2. Sadurska Anna: Archeologia Starożytnego Rzymu, T. 1 : Od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975 / VIII 580/1

ŚLĄSK

 1. Adel in Schlesien, Bd. 1 : Herrschaft, Kultur, Selbstdarstellung, Bd. 2 : Repetytorium: Forschungsperspektiven - Quellenkunde - Bibliographie, München 2010 / IX 236/5
 2. Boguszewicz Artur: Corona Silesiae : zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010 / IX 1918/3
 3. Dyplomy 2010 : wystawa dyplomantów Instytutu Sztuki UO, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr EKOstudio, Opole 2010 / IX 2719
 4. Fides et scientia : wokół obrazu Michała Leopolda Willmanna - Św. Jan Kapistran, Wrocław 2011 / IX 1318/5
 5. Gatys Irena, Gatys Roman: Encyklopedia śląskiej porcelany, T. 1, Stróża 2010 / IX 2463
 6. Między Wrocławiem a Lwowem : sztuka na Śląsku, w małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011 / IX 1626/1-2
 7. Paul Małgorzata : Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków : od Góry Św. Anny po Santiago de Compostela, Katowice 2010 / IX 1943
 8. Secesja i jej górnośląskie formy, Katowice 2009 / IX 1624
 9. Sikorski Marek: Nysa : w kręgu zabytków i historii, Krapkowice 2010 / IX 731/1-2
 10. Sikorski Marek: Otmuchów : szkice do portretu miasta, Otmuchów 1995 / IX 772
 11. Szlachetne zdrowie… : informator wystawy, Wrocław 2011 / IX 3201

KULTURA

 1. Cieplińska Kamila: Zwyczaje i obyczaje Nowych Francuzów Napoleona w Księstwie Warszawskim, Łódź 2010 / X 155/7

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Rzeczy pospolite : polskie wyroby 1899-1999 [wystawa m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie], Warszawa 2001 / XI 283

RZEŹBA

 1. Chlibec Jan: Italské renesančni socharstvi v českych státnich a soukromych sbirkách, Praha 2006 / XII 924/3
 2. Hirsch Martin: Die spätgotische Tonplastik in Altbayern und den angrenzenden Regionen, Petersberg 2010 / XII 459
 3. Lahusen Goetz: Römische Bildnisse : Auftraggeber - Funktionen - Standorte, Darmstadt 2010 / XII 919
 4. Mueller-Jonak Tanja: Englische Grabdenkmäler des Mittelalters 1250-1500, Petersberg 2010 / XII 207/10
 5. Schwoch Juliane: Die spätromanische Bauzier des Mainzer Domes, Regensburg 2010 / XII 412/2

MALARSTWO

 1. Ars linearis, T. 2 : Grafika a kresba českych zemi v evropskych souvislostech, Praha 2010 / XIV 4299/5
 2. Bastek Grażyna: Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku : Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010 / XIV 3253
 3. Boehmer Roland: Spätromanische Wandmalerei zwischen Hochrhein und Alpen, Bern 2011 / XIV 1388/1
 4. Brunner Werner: Wandbilder der Belle Epoque in europäischen Wohn- und Geschäftshäusern, Berlin 2011 / XIV 1395
 5. Cremona dla Katowic : współczesna grafika włoska [katalog wystawy równolegle w jęz. ang.], Katowice 2011 / XIV 4955/10
 6. Gramaccini Norberto, Meier Hans Jakob: Die Kunst der Interpretation : italienische Reproduktionsgrafik 1485-1600, Berlin 2009 / XIV 4955/1
 7. Hansmann Doris: Künstlerkolonie Worpswede, München 2011 / XIV 2430/1
 8. Kal Elżbieta: Malarstwo gdańskie 1945-1959 : ludzie, słowa i obrazy, Słupsk 2009 / XIV 2835/2
 9. Kear Jon: Skarby impresjonizmu, Bielsko-Biała 2009 / XIV 1100/3

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Kal Elżbieta: "tego sie nie krytykuje, na kogo się nie liczy": polska krytyka artystyczna okresu realizmu socjalistycznego, Słupsk 2010 / XV 2114/1
 2. Protecting and safeguarding cultural heritage : systems of management of cultural heritage in the Visegrad countries, Kraków 2011 / XV 2834
 3. Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich
 4. w miastach Europy Środkowej, Kraków 2008 / XV 2978
 5. Twarze Ameryki : portrety z kolekcji Terra Foundation for American Art 1770-1940 = Faces of America…, Kraków 2006 / XIV 3127