Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

LISTOPAD 2011
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - listopad 2011 (*.doc)

TOPOGRAFIA

 1. Lenard Barbara, Sławska Aniela: Sieraków, Poznań 1973 / III 1744/5

ARCHITEKTURA

 1. Jakimowicz Teresa: Renesansowe i manierystyczne rezydencje w Wielkopolsce, Poznań 1971 / IV 2314 /1
 2. Omilanowska Małgorzata: Nadbałtyckie Zakopane : Połąga Tyszkiewiczów, Warszawa-Sopot 2011 / IV 1722
 3. Stadtfluchten = Ucieczki z miasta [red. Małgorzata Omilanowska i Beate Störtuhl], Warszawa 2011 / IV 2405/10

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Bernard Frize : Fred Thieler Preis 2011, Berlin 2011 / V 1616/2
 2. Bingham David: Albert Lipczinski : malarz niepokorny, Gdańsk 2011 / V 3346
 3. Chopin - Duda-Gracz [!] & Olejniczak : eine Reihe von Ausstellungen und Konzerten Aachen, Berlin, Hamburg, München, Leipzig, Krakau 2007 / V 1399/2
 4. Gyalókay Zotlán: Paweł z Lewoczy : rzeźbiarz ze Spisza, między Krakowem a Norymbergą, Kraków 2011 / V 4485/21
 5. Janusz Towpik 1934-1981, Poznań 2011 / V 7210
 6. Jargusz Piotr: Obrazy [BWA Bydgoszcz, marzec 2005], Bydgoszcz 2005 / V 2543
 7. Matthias Beckmann - Raum, Blicke : die Berlinische Galerie in Zeichnungen, Berlin 2009 / V 163
 8. Nowakowski Andrzej: Ołtarz Mariacki Vita Stwosza = St. Mary's Altar by Veit Stoss, Kraków 2011 / V 6514/3
 9. Piotra Jargusza obrazy uliczne, [bmw] 2010 / V 2543/1

SZTUKA

 1. Białostocki Jan: Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010 / VI 2351/2
 2. Blaschke Kinga: Nasze własne, nasze polskie : mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki, Kraków 2010 / VI 4282/5
 3. Deichmann Friedrich Wilhelm: Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994 / VI 2184/1
 4. Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, Warszawa 2010 / VI 4287/11
 5. Kaleciński Marcin: Mity Gdańska : antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011 / VI 4278/6
 6. Kępińska Alicja: Nowa sztuka : sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981 / VI 4460/2
 7. Kłosińska Janina: Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975 / VI 2265/2
 8. Wachowski Jacek: Performans, Gdańsk 2011 / VI 2968/2

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Skarby Korony Hiszpańskiej = Treasures of the Spanish Crown + CD, Warszawa-Madryt 2011 / VII 1598/17

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Kasperowicz Ryszard: Figury zbawienia? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Lublin 2010 / VIII 303/2

ŚLĄSK

 1. Hartmann Idis B.: Die Illustrationen des Hedwigs Codex von 1353, Hannover 1998 / IX 2585/2
 2. Szewczyk Aleksandra: Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła : (1520-1609), Wrocław 2011 / IX 1124/2-3

KULTURA

 1. Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, Warszawa 2000 / X 304/19
 2. Świeczyński Jan: Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki, Warszawa 1986 / X 20/5a

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA

 1. Goldschmiedekunst des Mittelalters : im Gebrauch der Gemeinden über Jahrhunderte bewahrt : eine Ausstellung der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen…, Leipzig 2011 / XI 616
 2. Morant Hendr de: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1983 / XI 9

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Didi-Huberman Georges: Przed obrazem : pytanie o cele historii sztuki, Gdańsk 2011 / XV 2028/1
 2. Porębski Mieczysław: Sptkanie z Ablem, Kraków 2011 / XV 2113/2
 3. Riegl Alois, Georg Dehio i kult zabytków, Warszawa 2006 / XV 2910/1
 4. Wyjatkowa uniwesalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Warszawa 2011 / XV 2981/3
 5. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, Toruń 2011 / XV 2986/3