Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

STYCZEŃ 2012
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - styczeń 2012 (*.doc)

BIBLIOGRAFIE, SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE

 1. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, Z. 4, Warszawa 2011 / I 359

IKONOGRAFIA

 1. Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve stredni Evropě v 16. a 17. stoleti, Praha 2011 / II 4039/1
 2. Dohrn van Rossum Gerhard: Die Geschichte der Stunde : Uhren und moderne Zeitordnungen, München 1995 / II 4039/5
 3. Green Martin Burgess, Swan John C.: The triumph of Pierrot : the commedia dell'arte and the modern imagination, New York 1986 / II 4205
 4. Leonard Anne: Picturing listening in the late nineteenth century : a thesis, Cambridge 2003 / II 5031

TOPOGRAFIA

 1. Schlösser und Gärten der Mark : Wiepersdorf, Berlin 1991 / III 1003/5

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Cardinal Roger: Kurt Schwitters, Ostfildern 2011 / V 5798/1
 2. Cézanne, Philadelpia 1996 / V 642
 3. Coul Paul Matthijs op de: Jaap Kaal (1893-1960) : een schilder in dialog met de traditie, Wormer 2008 / V 2568/3
 4. Czuraj Jerzy: Jerzy Czuraj : obrazy z różnych domów = paintings from various homes, Radom [2010] / V 993
 5. Dueckers Alexander: Max Beckmann "Die Hölle", 1919 [kat. wystawy], Berlin 1983 / V 166/6
 6. Floyd Margaret Henderson: Henry Hobson Richardson : a genius for architecture, New York 1997 / V 5140
 7. Friedlaender Walter F.: Caravaggio studies, New York 1972 / V 577
 8. Gallwitz Klaus: Oskar Kokoschka und Alma Mahler : die Puppe : Epilog einer Passion [kat. wystawy], Frankfurt am Main 1992 / V 2782
 9. Gombrich Ernst Hans: Kokoschka in his time : lecture given at the Tate Gallery on 2 July 1986, London 1986 / V 2783
 10. Jacob Lawrence : the migration series, Washington 1993 / V 3100/1
 11. Karl Bohrmann : Interräume-Aussenräume : Zeichnungen 1991-1998, Köln 2006 / V 305
 12. Koerner Joseph Leo: Caspar David Friedrich and the subject of landscape, New Haven-London 1990 / V 1577/2
 13. Over the line : the art and life of Jacob Lawrence, Seatle-London-New York 2000 / V 3100/2
 14. Pablo Picasso a retrospective, New York 1980 / V 4543/1
 15. Paul Klee : Handzeichnungen, Köln 1959 / V 2681
 16. Paul Klee : das Frühwerk 1883-1922, München 1979 / V 2669
 17. Paul Klee : die Ordnung der Dinge : Bilder und Zitate, Stutgart 1975 / V 2668
 18. Paul Klee : Tagebücher : 1898-1918, Köln 1957 / V 2664
 19. Paul Klee : das Werk der Jahre 1919-1933 : Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik [kat. wystawy], Köln 1979 / V 2669/1
 20. Richardson John: A life of Picasso. Vol. 1, 1881-1906, New York 1996 / V 4533
 21. Richardson John: A life of Picasso. Vol. 2, 1907-1917, New York 1996 / / V 4533
 22. Rivas Maria José: Ferscos de Goya : guia de la Eremita de San Antonio de la Florida, Madrid 1994 / V 2005/1
 23. Stefan Gałkowski : 1912-1984, Kraków 2010 / V 1652/27
 24. Szarzyńska Olga: Świat Franciszka Pikuły : jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy, Nysa 2011 / V 4600a

SZTUKA

 1. Book of Members : 1780-2005, Cambridge 2006 / VI 4703
 2. Clark T. J.: The absolute bourgeois : artists and politics in France, 1948-1851, Berkeley 1999 / VI 3320/4
 3. Clark T. J.: Farewell to an idea : episodes from a history of modernism, New Haven 1999 / VI 2844
 4. Markowska Anna: Komedia sublimacji : granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010 / VI 4731a
 5. Nobile claret opus : studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, Wrocław 1998 / VI 5686/2
 6. Richter Hans: Dada - Kunst und Antikunst : der Beitrag Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts, Köln 1979 / VI 2954

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Galeria Działań : 2004-2010, Radom 2011 / VII 1656/17/2
 2. Der Prado Madrid, München 1995 / VII 733
 3. Wszystko, co się nam wydaje : Marcin Bedryszak, Jacek Jagielski, Ryszard Ługowski = Everything that seems to us…, Radom 2011 / VII 1656/17/1
 4. Zamek Królewski w Warszawie, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Fundacja Teresy Sahakian : rzeźba : katalog zbiorów, Warszawa 2011 / VII 1701/10

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Benjamin Walter: Twórca jako wytwórca : eseje i rozprawy, Warszawa 2011 / VIII 289
 2. Krueger Kristina: Monasteries and monastic orders : 2000 years of Christian art and culture, [Königswinter] 2008 / VIII 2506
 3. Materia sztuki, Kraków 2010 / VIII 284/10
 4. Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce, Wrocław 2011 / VIII 2751

ŚLĄSK

 1. Ciesielski Henryk: katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997 / IX 1923a
 2. Palica Magdalena: Od Delacroix do van Gogha : żydowskie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu, Wrocław 2010 / IX 1014-1014/1
 3. Sikorski Marek: Lądek Zdrój : zabytki i historia, Stradunia 2011 / IX 647
 4. Sikorski Marek: Otmuchów : w kręgu zabytków i historii, Stradunia 2011 / IX 773
 5. Sikorski Marek: Ziemia Krapkowicka : w kręgu zabytków i historii, Stradunia 2011 / IX 624/10

KULTURA

 1. Glasser Hermann: Maschinenwelt und Alltagsleben : Industriekultur in Deutschland vom Biedermeier bis zur Weimarer Republik, Frankfurt am Main 1981 / X 119/1

RZEŹBA

 1. Bunte Götter : die Farbigkeit antiker Sculptur : eine Ausstellung der Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin…, München 2010 / XII 68

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO

 1. Czartoryska Urszula: Listy do Rodziców (1951-1957), teksty (1954-1960), Lublin 2010 / XV 1085/8
 2. Gombrich Ernst Hans: Kunst und Fortschritt : Wirkung und Wandlung einer Idee, Köln 1978 / XV 2024/2
 3. Grossmann G. Ulrich: Einführung in die historische und kunsthistorische Bauforschung, Darmstadt 2010 / XV 699/5
 4. Kunstgeschichte : eine Einfürung, Berlin 1993? / XV 1395/1
 5. Locher Hubert: Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950, Padeborn-München XV 819
 6. Panofsky Erwin: Sinn und Deutung in der bildenden Kunst = Meaning in the Visual Arts, Köln 1975 / XV 1321
 7. Przemyśleć historię sztuki : materiały XIII Seminarium metodolicznego SHS, Nieborów 15-17 października 1992, Warszawa 1994 / XV 837/4
 8. Rewers Ewa: Miasto - twórczość : wykłady krakowskie, Kraków 2010 / XV 1089/6
 9. Stoichta Victor Ieronim: Ustanowienie obrazu : metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, Gdańsk 2011 / XV 1053/9
 10. Waetzoldt Wilhelm: Deutsche Kunsthistoriker, Bd. 2 : Von Passavant bis Justi, Leipzig 1924 / XV 44/2