Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

MARZEC 2013
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - marzec 2013 (*.doc)

SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, BIBLIOGRAFIE

 1. Schnell Hugo, Schedler Uta: Lexicon der Wessobrunner : Künstler und Handwerker, München 1988 / I 348/2

IKONOGRAFIA

 1. Burzer Katja: San Carlo Borromeo : Konstruktion und Inszenierung eines Heiligenbildes im Spannungsfeld zwischen Mailand und Rom, München 2011 / II 203/1
 2. De Rynck Patrick: Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi, Kraków 2009 / II 022/4/1
 3. Petrus Jerzy T.: Portrety króla Władysława Jagiełły, Kraków 2010 / II 5012/2
 4. Piwocka Magdalena: Odtworzone chorągwie grunwaldzkie w Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 2010 / II 5012/1
 5. Ripa Cesare: Ikonologia, Kraków 2012 / II 021/5

TOPOGRAFIA

 1. Cid Acedo Aurelio: Die Alhambra : von der Nähe aus gesehen, Granada 1989 / III 387/3
 2. Materiały do dziejów sztuki sakralnej, Cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, T. 19: Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, 2011 / III 2243
 3. Materiały do dziejów sztuki sakralnej, Cz. 3: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, T. 4: 2011 / III 2243

ARCHITEKTURA

 1. Aubert Marcel: Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich, Wiesbaden 1073 / IV 1532/1
 2. Bałus Wojciech: Gotyk bez boga? : w kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku, Toruń 2011 / IV 357
 3. Eberle Jürgen: Mitttelalerrliche Zisterzienserklöster in Deutschland, Österreich und der Schweiz : Grudriss-Planatlas, Petersberg 2011 / IV 227/1
 4. Hilliges Marion: Das Stadt- und Festungstor : fortezza und sicurezza - semantische Aufrüstung im 16. Jahrhundert, Berlin 2011 / IV 386/1
 5. Integracja i dezintegracja w krajobrazie miast i miasteczek : materiały z konferencji zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Gdański Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Główną Komisję Ochrony Zabytków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wrocław 2006 / IV 3941/2/1
 6. Lohmann Petra: Architektur als "Symbol des Lebens": zur Wirkung der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes auf die Architekturtheorie Karl Friedrich Schinkels von 1803 bis 1815, Berlin-München 2010 / IV 1918
 7. Krier Léon: Architektura wspólnoty, Gdańsk 2011 / IV 1/4
 8. Makała Rafał: Miedzy prowincją a metropolią : architektura Szczecina w latach 1891-1918, Szczecin 2011 / IV 2396/10
 9. Najpiękniejsze klasztory i świątynie świata, Bielsko-Biała 2006 / IV 329
 10. Schneider Wolfgang: Aspectus populi : Kirchenräume der katholischen Reform und ihre Bildordnungen im Bistum Würzburg, Regensburg 1999 / IV 1904/5

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. 20. Link-Lenczowska Stanisława: "O jedną i niepodzielną Polskę" : powstanie styczniowe oczami rzeźbiarza Józefa Brzostowskiego, Kraków 2008 / V 472/5
 2. 21. Oszczanowski Piotr: Złoty medalion oprawiony czterema diamentami : dzieła Gerharda Hendrika z Amsterdamu z początku XVII wieku w Oleśnicy, Wrocław 2012 / V 2269-2269/1
 3. 22. Poepper Thomas: Skulpturen für das Papsttum : Leben und Werk des Andrea Bregno im Rom des 15. Jahrhunderts, Leipzig 2010 / V 437/5
 4. 23. Stanisław Dróżdż : anfangenden : Begriffsgestalten, konkrete Poesie : Arbeiten 1967-2007, Wrocław 2011 / V 999
 5. 24. Wiesneth Alexander: Gewölbekonstruktionen Balthasar Neumanns, Berlin-München 2011 / V 4213/1

SZTUKA

 1. Fides imaginem quaerens : studia ofiarowane księdzu profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Lublin 2011 / VI 5760
 2. Historia sztuki dzisiaj : materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [Poznań], red. J. Jarzewicz, J. Pazder, T. J. Żuchowski, Warszawa 2010 / VI 3899/61/1-2
 3. Krauss Rosalind E.: Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Gdańsk 2011 / VI 2977/1
 4. Polis - urbs - metropolis : materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [Lublin], Warszawa 2011 / VI 3899/60
 5. W kręgu sztuki przedmiotu : studia ofiarowane Profesor Irenie Huml przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Warszawa 2011 / VI 5759
 6. Ziemba Antoni: T. 2: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011 / VI 3284

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW

 1. Clair Jean: Kryzys muzeów : globalizacja kultury, Gdańsk 2009 / VII 50

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA

 1. Pejzaże tożsamości : teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków 2011 / VIII 200/1

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, FOTOGRAFIA

 1. Auf's Ohr geschaut : Ohrringe aus Stadt und Land vom Klassizismus bis zur neuen Jugendkultur, Berlin 1989 / XI 1054
 2. Birgus Vladimír, Mičloch Jan: Česká fotografie 20. století, Prague 2010 / XI 2600
 3. Horoszko Genowefa: Od płacideł do kart kredytowych : informator do wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2011 / XI 1108
 4. Interpretować fotografię : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Fundację "Ars Auro Prior", Warszawa 2009 / XI 2411/1
 5. Reliquiare im Mittelalter, Berlin 2011 / XI 995/1
 6. Szkurłat Anna: Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu, Warszawa 2011 / XI 1363

RZEŹBA

 1. 39. Boczkowska Anna: Sarkofag Władysława II Jagiełły I Donatello: początki odrodzenia w Krakowie : sztuka, polityka, humanizm, Gdańsk 2011 / XII 747/1
 2. Crook John: English medieval shrines, Woodbridg-Suffolk 2011 / XII 207/11
 3. Suckow Dirk: Die Stifterfiguren im Dom zu Nordhausen, Geisteswissenschaften 2011 / XII 490

MALARSTWO, GRAFIKA

 1. Barringer T. J.: Reading the Pre-Raphaelites, New Haven-London 2012 / XIV 1452
 2. Kaleciński Marcin: Muta praedicatio : studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999 / XIV 3380/1
 3. Pfeifer-Helke Tobias: Die Koloristen : Schweizer Landschaftsgraphik von 1766 bis 1848, Berlin-München
 4. Wielość w jedności : drzeworyt polski po 1900 roku : materiały z sesji naukowej 23 X 2009, Bydgoszcz 2011 / XIV 4870

TEORIA SZTUKI, KONSERWATORSTWO

 1. Arnheim Rudolf: Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011 / XV 2014/1
 2. Baltrušaitis Jurgis: Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk 2009 / XV 519/1
 3. Belting Hans: Obraz i kult : historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010 / XV 1997/1-1997 /1/1
 4. Didi-Huberman Georges: Przed obrazem : pytanie o cele historii sztuki, Gdańsk 2011 / XV 2028/1/1
 5. Dobra kultury w Sieci, Wrocław 2012 / XV 2832
 6. Gawlicki Marcin: Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951 : kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy, Gdańsk 2012 / XV 2899/1