Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

KWIECIEŃ 2013
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - kwiecień 2013 (*.doc)

DZIAŁ VI. SZTUKA

 1. d`Agostino Bruno : Hellas. - Wiesbaden ; Luxembourg : Hasso Ebeling Verlag, cop. 1974 Sygn. 25542 / VI 2077/7
 2. The artist`s body / ed. by Tracey Warr ; [survey by Amelia Jones]. - London ; New York : Phaidon Press, 2012 Sygn. 25642 / VI 2985
 3. Bernatowicz Tadeusz : Mitra i buława : królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763). – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011 Sygn. 25688 / VI 4303/5
 4. Gesichter der Renaissance : Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst […] / hrsg. von Keith Christiansen und Stefen Weppelmann ; mit essays von Patricia Rubin [et al]. - München : Hirmer, 2011 Sygn. 25641 / VI 4819/10
 5. Kaleciński Marcin : Mity Gdańska : antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011 Sygn. 25712 / VI 4278/6a
 6. Kavaler Ethan Matt : Renaissance Gothic : architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2012 Sygn. 25637 / VI 2406/10
 7. Polowanie na awangardę : zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy / red. Barbara Górska, Judith Schönwiesner . - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011 [tekst pol., niem. I ang.] Sygn. 25588 / VI 3717/5
 8. Polskie szkolnictwo artystyczne : dzieje - teoria - praktyka : materiały LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 14-16 października 2004 / pod red. Marii Poprzęckiej, - Warszawa, 2005 Sygn. 25681 / VI 3899/62
 9. Ratto Stefania : Grecja. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011 Sygn. 25670 / VI 2077/2
 10. Reframing the Danish Renaissance : problems and prospects in a European perspective : papers from an international conference in Copenhagen 28 September – 1 October 2006 / ed. by Michael Andersen [et al]. – Copenhagen : University Press of Southern Denmark, 2011 Sygn. 25638 / VI 2473/10
 11. Tadgell Christopher : Reformations : from High Renaissance to mannerism in the new West of religious contention and colonial expansion. – London ; New York : Routledge, 2012 Sygn. 25639 / VI 2430/5