Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

KWIECIEŃ / CZERWIEC 2014
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - kwiecień / czerwiec 2014 (*.pdf)

DZIAŁ III. TOPOGRAFIA

 1. Knapp Ulrich : Der Kaisersaal der ehemaligen freien Reichsabtei Salem ; Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. - Petersberg, cop. 2013 Sygn. 25987 / III 923
 2. Krasnowolski Bogusław : Leksykon zabytków architektury Małopolski : [aut. fot. Michał Grychowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013 Sygn. 25919 / III 1091/5
 3. Kunst in Passau : vom der Romanik zur Gegenwart / Karl Möseneder (Hrsg.). - Passau, cop. 1993 Sygn. 26278 / III 895/10
 4. Ożóg Kazimierz S. : Pomniki Lublina. - Lublin, 2014 Sygn. 26398 / III 1526/10
 5. Wielkopolska : album widoków / [red. i wprow. Piotr Skoczek]. - Proszówki, 2012 (Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 18) Sygn. 26102 / III 1096/1
 6. Wileńska architektura sakralna doby baroku : dewastacja i restauracja / fot. Kęstutis Stoškus ; [red. pol. wersji Jakub Sito, Wojciech Boberski i Piotr Jamski, tł. Jakub Sito, Małgorzata Omilanowska]. - Marburg : Herder-Institut ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2005 Sygn. 25966 / III 2282/10

DZIAŁ V. MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Arens Fritz Victor : Maximilian von Welsch (1671-1745) : ein Architekt der Schönbornbischöfe. - München ; Zürich, cop. 1986 Sygn. 25847 / V 8002
 2. Bandlow Karen : Roy Lichtenstein und Ostasien. - Petersberg, 2007 (Studien zur Internationalen Architektur- und Kunstgeschichte ; 59) Oryg. przedstawiony jako rozprawa doktorska (Universität Heidelberg, 2005) Sygn. 25841 / V 3284/10
 3. Barrow Rosemary J. : Lawrence Alma-Tadema. - Reprinted in paperback. - London ; New York, 2011 Sygn. 26269 / V 12/20
 4. Guercino : triumf baroku : arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich / [koncepcja wystawy i katalogu: Fausto Gozzi, Joanna Kilian ; red. nauk. Justyna Guze, Joanna Kilian, Joanna Sikorska ; aut. not w katalogu: Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka et al.]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2013 Sygn. 26405 / V 2220/2
 5. Hauptman William : Charles Gleyre, 1806-1874; 2 : Catalogue raisonné. - Zürich ; Princeton ; Basle, cop. 1996 (Catalogues Raisonnés of Swiss Artists ; 17/2) Sygn. 21031 / V 1894/B [t.2]
 6. Heinrich Gisela : Kasimir Malewitsch : architektonische Modelle für Utopia und ihr Nachwirken in der Kunst der Gegenwart. - Weimar, cop. 2012 Sygn. 26008 / V 3454/6
 7. Imaginárni kosmos Dany Puchnarové : práce z let 1960-2006 [katalog wystawy] / ed. Jiri Olič ; texty Jiri Olič [et al.]. - Olomouc, 2007 Sygn. 26474 / V 4798
 8. Johann Georg Pinsel : un sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siecle / sous la direction de Jan K. Ostrowski et Guilhem Scherf : textes de Jan K. Ostrowski [et al.]. - Grand ; Paris, cop. 2012 Sygn. 25976 / V 4626/4
 9. Johann Heinrich Schönfeld -Welt der Götter, Heiligen und Heldenmythen / Hrsg. Ursula Zeller, Maren Waike, Hans-Martin Kaulbach. - [Köln], cop. 2009 Sygn. 26320 / V 5739
 10. Kozakowska-Zaucha Urszula : Jan Stanisławski. - Olszanica : Wydawnictwo Bosz, cop. 2006 (Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie) Sygn. 26020 / V 6227
 11. Kraszewski Józef Ignacy : Rysunki ; red. i oprac. Krzysztof Czajkowski ; wprow. Agnieszka Czajkowska. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012 Sygn. 26092 / V 2921/1
 12. Kunze Matthias : Daniel Seiter - die Zeichnungen, 1647-1705 : [katalog]. - Salzburg, 1997 (Schriften des Salzburger Barockmuseums ; nr 22) Sygn. 26450 / V 5845/2
 13. Manca Joseph : Andrea Mantegna and the Italian Renaissance. - New York, cop. 2006 Sygn. 26276 / V 3509/2
 14. Mark Rothko : obrazy z National Gallery of Art w Waszyngtonie / koncepcja i red. nauk.: Marek Bartelik. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2013 Sygn. 26406 / V 5350/10
 15. Oszczanowski Piotr : Pomnik chrześcijańskiego rycerza : nagrobek Melchiora von Redern we Frydlancie - opus vitae Gerharda Hendrika z Amsterdamu. - Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki [etc.], cop. 2013 Sygn. 26399-26400 / V 2269/3-V 2269/4
 16. Peters Behrens : vom Jugendstil zum Industriedesign : [katalog wystawy] / hrsg. von Thomas Föhl und Claus Pese ; mit Beiträgen von Sabine Beneke [st al.]. - Weimar : Klassik Stiftung Weimar, cp. 2013 Sygn. 26460 / V 172/3
 17. Puetz Catherine : Jacques Lipchitz : the first cubist sculptor. - London ; Aldershot ; Burlington, cop. 2002 Sygn. 26294 / V 3345/10
 18. Sara Lipska : w cieniu mistrza : [katalog wystawy] / [red. nauk., wybór il.:Ewa Ziembińska]. - Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2012 Sygn. 26127 / V 3351
 19. Słonina Stanisław : splot rzeźby / [wstęp Adam Myjak ; aut. Zdzisław Łączkowski et al. ; idea i koncepcja graf. Stanisław Wieczorek ; projekt graf. albumu Stanisław Wieczorek, Przemysław Dwulat]. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2013 (Z cyklu "Nestorzy Akademii") Sygn. 26390 / V 6038/10
 20. Smiles Sam : The Turner book. - London, 2006 Sygn. 26287 / V 7247/3
 21. Stacewicz-Podlipska Joanna : Ja byłam wolny ptak. : o życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012 Sygn. 25972 / V 5350/3
 22. Syson Luke, Keith Larry : Leonardo Da Vinci : painter at the court of Milan. - London : National Gallery Company, 2012 Sygn. 26011 / V 3255
 23. Szafkowska Magdalena : "Czyste malarstwo" Aleksandry Jachtomy. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2013 (Artyści i mecenasi Muzeum Narodowego we Wrocławiu) Sygn. 26370 / V 2522/05
 24. Torchała Joanna : Niepokorny : Xawery Dunikowski : [katalog wystawy] . - Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, [2011] Sygn. 26060 / V 1416/5v
 25. Vičková Lucie : Vojtěch Preissig. - Revnice ; Prague, 2012 (Design Profiles Key Figures ; 1) Sygn. 26171 / V 4834
 26. Wilkoń Józef, Górski Janusz : Józef Wilkoń - Szum drzew / z Józefem Wilkoniem rozmawia Janusz Górski. - Tarnów : Biuro Wystaw Artystycznych. Instytucja Kultury Miasta Tarnowa, 2013 Sygn. 26064 / V 8085
 27. Witold Pałka - malarstwo : 50 lat pracy twórczej : katalog wystawy : Katowice styczeń - luty 2002, Ratingen marzec - maj 2002 / [red. kat. Barbara Niedoba]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 2002 Sygn. 26141 / V 4449/2
 28. Wojciech Fangor : przestrzeń jako gra : [katalog wystawy] / Stefan Szydłowski. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2012 Sygn. 26039 / V 1518/2
 29. Zdzisław Sosnowski : goalkeeper vs. robokeeper / [red. i prace wydaw. Stanisław Rościcki i Hanna Wrabec ; tł. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Stanisław Rościcki]. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2012 Sygn. 26030 / V 6081/5
 30. Zenczak Anna : Tancerka : Rosario Guerrero w grafikach i rysunkach Józefa Mehoffera z lat 1905-1907. - Kraków : Muzeum Narodowe, cop. 2013 Sygn. 26126 / V 3689/5

DZIAŁ IX. ŚLĽSK

 1. Czernek Przemysław : Modern : szlakiem cieszyńskiej moderny, - Cieszyn : Urząd Miejski. Wydział Promocji i Informacji, 2012 Sygn. 26075 / IX 517/5
 2. Dawne Rudy = Das alte Rauden / [słowo wstępne i tł. Paweł Newerla]. - Racibórz : Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, cop. 2002 Sygn. 26079 / IX 805/2
 3. Gola Agnieszka, Ławicka Magda : Od klasztoru do muzeum : dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu. - Wrocław : Muzeum Architektury : JAKS, 2009 Sygn. 26428 / IX 1260/2
 4. Grochowska-Sachs Ewa : Honori sancti Ioannis Nepomuceni : pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim. - Sobótka : Muzeum Ślężańskie, 2006 Sygn. 26022 / IX 2227
 5. Kaplica Hochberga : wskrzeszone arcydzieło baroku / [wstępem opatrzył Włodzimierz Juszczak ; aut. tekstów Damian Grzegorz Kanclerski et al. ; aut. fot. Romuald M. Sołdek et al.]. - Wrocław : Diecezja Wrocławsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego, 2013 Sygn. 26432 / IX 1368/3
 6. Kmiecik Piotr, Grużlewska Anna : Dzierżoniów w obrazie i słowie. - Dzierżoniów : Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza - Jacek Grużlewski, 2008 [Pocztówki ze zbiorów Anny Grużlewskiej] Sygn. 26055 / IX 530/8
 7. Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. T. 2 / Vol. 2, Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945 / red. Jan Harasimowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3363) Sygn. 26443 / IX 1034/9/2
 8. Nienałtowski Marek : Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647 : zarys. - Oleśnica : [Signum, Paweł Rusnak], 2013 Sygn. 26053 / IX 159
 9. Nowak Mirosław : Kaplica błogosławionego Czesława we Wrocławiu. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2011 Sygn. 26131 / IX 1371
 10. Organy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu : historia i perspektywy odbudowy : zeszyt z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 19 listopada 2005 we Wrocławiu / [red. Bogdan Tabisz, Bogusław Raba ; Fundacja Opus Organi]. - Wrocław, 2006 Sygn. 26082 / IX 1278/6
 11. Piasecka Teresa, Jaroszuk Krzysztof : Żarska porcelana rodziny Carstensów. - Brzeg ; Opole, [ca 2012][Kolekcja Krzysztofa Jaroszuka w Muzeum Piastów Śląskich] Sygn. 26069 / IX 2471/10
 12. Róż-Mielecka Dorota : Barwy i kształty : ceramika chińska : [katalog wystawy]. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2012 Sygn. 26034 / IX 2787/16
 13. Sikorski Marek : Nysa : zabytki i historia / Marek Sikorski ; zdj. Jakub Kobyliński. - Nysa : Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, 2011 Sygn. 25974 / IX 731/4
 14. Silesia - a pearl in the Bohemian crown : history, culture, art. / [editors:] Mateusz Kapustka [et al.]. - Praha : Národni Galerie ; Legnica : Muzeum Miedzi, 2007 Sygn. 26453 / IX 1629/3
 15. Skarby uniwersyteckich kolekcji : wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej "Uniwersytet Wrocławski 1811-2011". T. 1 / [red. tomu Urszula Bończuk-Dawidziuk ; Uniwersytet Wrocławski]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, cop. 2013 Sygn. 25979 / IX 1034/10
 16. Slezsko - perla v České koruně : historie, kultura, uměni / Mateusz Kapustka [et al.]. - Praha : Národni Galerie ; Legnica : Muzeum Miedzi, 2007 Sygn. 26454 / IX 1629/2
 17. Slezsko - země Koruny České : historie a kultura 1300-1740 / Helena Dánová, Jan Klipa, Lenke Stolárová (eds.). - Praha : Národni galerie, 2008 Sygn. 26455 / IX 1629/5/A [T. 1] ; IX 1629/5/B [T. 2]
 18. Starzewska Maria : Z dziejów ceramiki na Śląsku. - Wrocław : Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1977 Sygn. 26048 / IX 2470/3
 19. Sztuka Świdnicy na tle dziejów / [red. nauk. Dobiesław Karst ; aut. oprac. Mieczysława Chmilewska et al.]. - Świdnica : Muzeum Dawnego Kupiectwa, 2012 Sygn. 26106 / IX 869/2
 20. Trierenberg Heinrich, Bok Antoni : Rathäuser in Niederschlesien : Deutsche Geschichte - Polnische Gegenwart. - Würzburg, cop. 2003 Sygn. 25838 / IX 1878
 21. Urbanik Jadwiga : WuWA - Mieszkanie i miejsce pracy : [wrocławska wystawa Werkbundu] / [tekst o osiedlu WuWA: Jadwiga Urbanik ; wywiady : Grażyna Hryncewicz-Lamber]. - Wroclaw : Wrocławska Rewitalizacja, cop. 2014 Sygn. 26466 / IX 1198/4/1
 22. Witkowski Jacek : Zielona komnata w wieży św. Jadwigi zamku książąt piastowskich w Legnicy. - Legnica, cop. 2013 Sygn. 25980-25981 / IX 669/01 ; IX 669/02
 23. Zaleska-Berbeka Dorota : Legnicki Park Miejski : zielone serce miasta / Dorota Zaleska-Berbeka ; fot. Franciszek Grzywacz]. - Legnica, 2010 Sygn. 26070 / IX 671/2