Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
biblioteka I o bibliotece I godziny otwarcia I nowości biblioteczne I wykaz czasopism I linki


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Nowości biblioteczne

LIPIEC / WRZESIEŃ 2014
DARY, ZAKUPY, WYMIANA

  Nowości biblioteczne - Lipiec / Wrzesień 2014 (*.pdf)

DZIAŁ III. TOPOGRAFIA

  1. Ikonografia dawnego Lublina : materiały z sesji / pod red. Zbigniewa Nestorowicza ; Biuro Promocji Miasta, Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Lublinie, Lubelski Klub Kolekcjonerów. - Lublin, 1999 Sygn. 26413 / III 1520/5
  2. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. T. 4 : Województwo wrocławskie (dolnośląskie). Z. 4 : Powiat oławski / pod red. Elżbiety Kołaczkiewicz ; oprac. aut. Arkadiusz Dobrzyniecki [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; [Wrocław] : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 Sygn. 12360, 13110 / III SN T. 4, z. 4
  3. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. T. 4 : Województwo wrocławskie (dolnośląskie) / pod red. Elżbiety Kołaczkiewicz. Z. 5 : Powiat Środa Śląska / oprac. aut. Aleksandra Bek-Koreń [et al.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; [Wrocław] : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 2 wol. Sygn. 12360, 13110, 13162 / III SN T.4, z. 5; vol. 1 [Tekst], vol. 2 [Ilustracje]
  4. Omilanowska Małgorzata : Nadbałtyckie Zakopane : Połąga w czasach Tyszkiewiczów. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ; Sopot : Muzeum Sopotu, 2011 Sygn. 25986 / III 2275/10
  5. Sztuka w Łodzi 2 : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8-9 października 2001 roku / pod red. Małgorzaty Wróblewskiej Markiewicz. - Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Muzeum Kinematografii, 2003 Sygn. 26412 / III 1558/6
  6. Sztuka w Łodzi (3) : sztuka obok awangardy : [materiały sesji naukowej w dn. 18-19 listopada 2004 roku] / [zespół red. Łukasz Grzejszczak et al.]. - Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Muzeum Kinematografii, 2005 Sygn. 26411 / III 1558/7
  7. Sztuka w Łodzi (4) : Geyer, Scheibler i inni.= Kunst in Lodz (4) : Geyer, Scheibler und die anderen. : [materiały seminarium naukowego "Wpływ narodów obszaru języka niemieckiego na rozwój sztuki w Łodzi" zorganizowanego przez Łódzki Oddział SHS w dniu 25.10.2005 r.] / [red. Małgorzata Wróblewska Markiewicz, Agnieszka Lorenc Karczewska].- Łódź : Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, 2007 Sygn. 26410 / III 1558/8

DZIAŁ VI. SZTUKA

  1. Wielka historia sztuki. - T. 6 : Rokoko i klasycyzm ; T.7 : Akademizm, romantyzm, realizm ; T.8 : Impresjonizm, postimpresjonizm, secesja ; T.9 : Awangarda dwudziestego wieku ; T.10 : Sztuka współczesna. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2011 - 2012 Sygn. 25051 / VI 875

DZIAŁ XIV. MALARSTWO, GRAFIKA

  1. Pałubicki Janusz : Malarze gdańscy : malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych. T.1, Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych ; T.2, Słownik malarzy, szklarzy, rytowników i rysowników. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2009. Sygn. 25739 / XIV 2651/1