Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem  (archiwalny)

Kod przedmiotu 22-HS-S1-PF3ORel
Nazwa Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-Z