dr Alina Czapiga

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w roku akademickim 2019/2020 poniedziałek 15.15 - 16.15 wtorek 14.30 - 15.30 Miejsce konsultacji: MD, p. 16
Problematyka badawcza: I.Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży: dysfunkcje intelektu, zaburzenia neurorozwojowe oraz zaburzenia psychotyczne, afektywne, odżywiania; proces deformowania się osobowości. II.Rozwój i funkcjonowanie człowieka dorosłego w małżeństwie - aspekt psychologiczny i sądowy. Psychologiczna analiza i interpretacja kanonu 1095 KPK i wykorzystanie w pracy biegłego psychologa.