dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr

mail: rafal.eysymontt@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 25 11
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
wtorek 14.30-15.30 piątek 13.30-14.30 pokój 414