dr Magdalena Kapała

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym r.a. 2019/2020 będą odbywać się: - w środy w godz.16.15-17.15 (MD pok. 17) - w czwartki w godz. 10.45-11.45 (MD pok. 17)
-Praca magisterska - "Poczucie jakości życia a struktura celów życiowych i stopień ich realizacji" -Rozprawa doktorska - "Poczucie jakości życia a typ umysłu i inteligencja duchowa w kontekście doświadczenia indywidualnego" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska). -zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii rozwoju, psychologii osobowości, psychologii duchowości i religii. Interesuje się również filozofią, zwłaszcza egzystencjalizmem i personalizmem.