dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek 14.30-15.30 wtorek 14.00-15.00 pokój 407 Proszę umawiać się mailowo!
- architektura i urbanistyka europejska XVIII-XX wiek, w tym szczegolnie epoki historyzmu i po 1945 r. - kultura pamięci Realizowane projekty badawcze: 1. Architektura i urbanistyka Wrocławia W XIX wieku oraz w latach 1945/1989 2. Architektura i urbanistyka na Śląsku w XIX wieku oraz w latach 1945-1989 3. Architektura polityczna w Europie Środkowej w XIX wieku