dr Anna Juszkiewicz

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w trakcie sesji letniej odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13.00-15.00, s. 20.