Przedmiot fakultatywny: Sztuka i kultura PRL-u  (archiwalny)

Kod przedmiotu 22-HS-S2-PF2/I/SzKP
Nazwa Przedmiot fakultatywny: Sztuka i kultura PRL-u
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-Z