Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia

Kod programu HS-S1
Opis Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
Tryb studiów stacjonarne
Rodzaj studiów I stopnia
Czas trwania 3-letnie
Dalsze studia studia drugiego stopnia, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -