Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia

Kod programu HS-W1
Opis Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów I stopnia
Czas trwania 3-letnie
Dalsze studia studia drugiego stopnia, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -