Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia

Kod programu HS-W2
Opis Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów II stopnia
Czas trwania 2-letnie
Dalsze studia studia doktoranckie, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -