Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce

Kod programu 22-SPWSZ
Opis Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów podyplomowe
Czas trwania 1 roczne
Dalsze studia -
Strona www rekrutacji -