Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.I

Kod przedmiotu 22-HS-S2-PF1/I/TZWKW
Nazwa Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.I
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z