Historia sztuki nowożytnej w Polsce - barok

Kod przedmiotu 22-HS-S1-HiSzNwP6B
Nazwa Historia sztuki nowożytnej w Polsce - barok
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L