Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. (powszechnej i polskiej) - malarstwo, rzeźba, nowe formy sztuki

Kod przedmiotu 22-HS-S1-HSPXXiXXI6
Nazwa Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. (powszechnej i polskiej) - malarstwo, rzeźba, nowe formy sztuki
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L