Rynek dzieł sztuki - zagadnienia ekonomiczne i prawne

Kod przedmiotu 22-HS-S1-RynDzSzt6
Nazwa Rynek dzieł sztuki - zagadnienia ekonomiczne i prawne
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L