Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Kod przedmiotu 22-HS-S1-HiSzSP1
Nazwa Historia sztuki średniowiecznej powszechnej
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z