Historia sztuki nowożytnej powszechnej - barok

Kod przedmiotu 22-HS-S1-HiSzNz4B
Nazwa Historia sztuki nowożytnej powszechnej - barok
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L