Dzieje myśli o sztuce

Kod przedmiotu 22-HS-S2-DzMoSzt1
Nazwa Dzieje myśli o sztuce
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z