Dzieje myśli o sztuce

Kod przedmiotu 22-HS-S2-DzMoSzt2
Nazwa Dzieje myśli o sztuce
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L