Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska)

Kod przedmiotu 22-HS-S1-HSNMiRPiP5
Nazwa Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska)
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-Z 2017/18-Z