Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
aktualności  I o nas  I archiwum  I dzieła i interpretacje 













Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

JESIEŃ I ZIMA ZE SZTUKĄ CZESKĄ - cykl wykładów 2005/2006

Cykl wykładów "Jesień i zima ze sztuką czeską" to wspólna inicjatywa Wrocławskiej Fundacji Studentów Historii Sztuki i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wykłady, układające się w comiesięcznych spotkań (zob. terminarz poniżej) będą się odbywały w siedzibie w Instytucie Historii Sztuki UWr oraz ZNiO. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Gabinet Grafiki ZNiO. Wykłady poświęcone sztuce naszych południowych sąsiadów, wygłaszać będą wybitni czescy i polscy znawcy sztuki czeskiej. Będą one ilustrowane przezroczami lub wzbogacane o inne elementy dopełniające obrazu prezentowanego tematu. Przedstawione zostaną postaci znanych artystów czeskich, główne nurty i zjawiska sztuki od średniowiecza po współczesność, arcydzieła sztuki i architektury. Jako że cykl wykładów towarzyszy wystawie Magni Nominis Umbra z kolekcji ZNiO.

Cykl wykładów pomyślany jest jako kolejny etap realizowania przez Wrocławską Fundację Studentów Historii Sztuki jej celu statutowego - przybliżania Wrocławianom sztuki krajów europejskich. Dużą popularność zyskały już poprzednie inicjatywy tego typu: wszechnica sztuki niderlandzkiej "Od Van Eycka do Magritte'a", realizowana wspólnie z Ośrodkiem Kultury Niderlandzkiej w latach 2001-2002 oraz cykl wykładów "Jesień i zima ze sztuką brytyjską", którego współorganizatorem w latach 2004-2005 było English Language Centre.

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat sztuki czeskiej, w formie rzetelnej pod względem naukowym, ale i przystępnej dla szerokiej grupy odbiorców. Inicjatywa ta służy również zaktywizowaniu środowiska studenckiego poprzez włączenie studentów w prace związane z organizacją wykładów. Projekt adresowany jest do mieszkańców Dolnego Śląska reprezentujących różne grupy zawodowe i społeczne, w tym szczególnie młodzieży szkół średnich i studentów. Przewiduje się każdorazowo udział około 50-80 osób.


mgr Arkadiusz Dobrzyniecki,
dr Piotr Oszczanowski

Prezentacja wystawy: Magni Nominis Umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w.

dnia 10.11.2005, godz. 18.00
miejsce wykładu:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
ul. Szewska 37 (wejście od Zaułka Ossolińskich)


prof. dr hab. Jan Wrabec

Zrozumieć Czechów - sztuka i stereotypy

dnai 15.12.2005, godz. 18.00
miejsce wykładu:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
ul. Szewska 37 (wejście od Zaułka Ossolińskich)


dr Jacek Witkowski

Fantazja i Wyobraźnia. Dekoracja wnętrz zamkowych w Czechach doby gotyckiej

dnia 12.01.2005, godz. 18.00
miejsce wykładu:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Szewska 36, s.309


mgr Krzysztof Dackiewicz

Kubizm w sztuce czeskiej

dnia 26.01.2006, godz. 18.00
miejsce wykładu:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Szewska 36, s.309


dr Andrzej Jarosz

Alfons Mucha - pomiędzy symbolizmem a panslawizmem

dnia 23.02.2006, godz. 18.00
miejsce wykładu:
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Szewska 36, s.309