Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
o fundacji I konkurs


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe
zdjęcie

statut fundacji im. profesora mieczysława zlata

Otwórz statut
zdjęcie

Profesor mieczysław zlat

Przeczytaj więcej    
Regulamin konkursu im. profesora Mieczysława Zlata    
JURY KONKURSU W EDYCJI 2015/2016
Prof. dr hab. Adam S. Labuda, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jakub Pokora, prof. emeritus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego
top