Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


BAZA ABSOLWENTÓW WNHiP UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Szanowni Państwo Absolwenci Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

Działając zgodnie z Ustawą z dn. 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Zarządzeniem Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 23 stycznia 2012 r. § 5 p. 3, ust. 3 uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza wpisu do bazy absolwentów Wydziału. Uzyskane informacje umożliwią monitorowanie losów absolwentów. Zadania te mają na celu poznanie jak kształtuje się kariera zawodowa absolwentów naszych kierunków studiów. Informacje przekazane do bazy są poufne i będą wykorzystane wyłącznie do zestawień statystycznych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniach ankietowych. Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po sześciu miesiącach od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej oraz po 3 i 5 latach od ukończenia studiów.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Formularz