Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


ElektronicznA ankieta oceny zajęć przez studentów

Uruchomiona została w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) dla studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego elektroniczna ankieta oceny zajęć przez studentów.

Każdy student ma możliwość oceny zajęć, w których uczestniczył w semestrze letnim.

Ankieta będzie aktywna do końca głównej sesji egzaminacyjnej, to jest do 30.06.

USOSweb dla studentów