Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
struktura instytutu  I z dziejów  I siedziba


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Z DZIEJÓW

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek na polu historii sztuki w Polsce. Jest to także instytut z długą tradycją, ponieważ Katedrę Historii Sztuki na polskim uniwersytecie we Wrocławiu utworzono już w 1946 roku. W 1994 roku katedra została przekształcona w instytut, zatrudniający obecnie 30 pracowników (w tym 23 naukowo-dydaktycznych), wśród których jest wielu specjalistów o międzynarodowej sławie.

W 2006 roku Instytut Historii Sztuki UWr. obchodził 60-lecie swojego istnienia. W ostatnich latach do sukcesów instytutu zaliczyć można organizację międzynarodowych konferencji naukowych: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych (2001), Willmann i inni (2001), Po obu stronach Bałtyku (2003), Pielgrzymowanie i sztuka (2004), Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego (2005), Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim (2005), Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki (2006), Szlachta na Śląsku. Władza - kultura - wizerunek własny (2006), Między techniką a semantyką. Materiał rzeźby do XIX w. (2007), Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach (2007) oraz Cyfrowe spotkania z zabytkami - stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii (2008).

Instytut Historii Sztuki UWr. składa się z czterech zakładów: Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej, Historii Sztuki Renesansu i Reformacji, Historii Sztuki i Kultury Baroku oraz Historii Sztuki Nowoczesnej, a także dwóch pracowni: Pracowni Dokumentacji Zabytków Sztuki i Pracowni Fotograficznej. Biblioteka liczy obecnie ponad 46 000 woluminów, wśród których są liczne cenne pozycje archiwalne oraz unikalna literatura, dotycząca wiodących kierunków badawczych instytutu.

Instytut Historii Sztuki UWr. kształci obecnie na wszystkich rodzajach studiów (dzienne, wieczorowe, podyplomowe) około 400 studentów. W ramach umów partnerskich uczestniczą oni w programach studenckiej wymiany zagranicznej Sokrates z Uniwersytetami w Niemczech (Berlin, Marburg), Hiszpanii (Madryt, Leon), Portugalii (Porto), Czechach (Praga, Opawa, Usti nad Łabą) i we Włoszech (Padwa, Udine, Triest, Cagliari). Instytut współpracuje z instytucjami naukowymi i muzealniczymi w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii.

Od 2003 roku Instytut Historii Sztuki mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 36, który przeszedł gruntowny remont i modernizację. Budynek ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczes-nych sal wykładowych i seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki "Szewska 36", a w jego podziemiach znajduje się bufet dla studentów.