Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Archiwum - Konferencje 2009

Fotografia - od rejestracji do kreacji

Koło Naukowe Fotografii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału
w Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej

Fotografia - od rejestracji do kreacji

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2009 roku
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

IDEA KONFERENCJI

Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na fenomen fotografii jako sposobu dokumentacji i interpretacji świata. Pragniemy podjąć dyskusję na temat roli tego medium w życiu człowieka oraz w świecie sztuki, uchwycić przemiany, nowe tendencje oraz znaczenia nadawane fotografii. Chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na pytanie o jej miejsce w społecznej świadomości i pamięci, wpływie na indywidualną biografię, a także kryterium artystycznej i kulturowej wartości.

UCZESTNICY

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych niniejszą problematyką, studentów oraz doktorantów różnych dyscyplin naukowych.

ZGŁOSZENIA

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  1. 1. informacje personalne: imię i nazwisko, reprezentowany instytut (kierunek) oraz rok studiów;
  2. 2. dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu;
  3. 3. temat oraz krótki abstrakt wystąpienia.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: knfoto@wp.pl do dnia 1 maja 2009 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość preselekcji zgłoszeń.

ORGANIZATORZY

Opiekun naukowy: dr Jerzy Kos
Organizatorzy: Anna Maria Dubaniewicz, Dominik Kunysz