Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2010

Górne Łużyce - wędrówka przez dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej krainy w sercu Europy od czasów reformacji do dziś

VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle
Herrnhut (Saksonia), 24-29 maja 2010 r.

PATRONAT, ORGANIZATORZY, KIEROWNICTWO NAUKOWE, SPONSORZY

Patronat honorowy:

Bernd Lange Starosta Powiatu Ziemskiego Görlitz

Bernd Lange
Starosta Powiatu Ziemskiego Görlitz

Organizatorzy:

Uniwersytet Wrocławski

Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Teologii Historycznej
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Marcina Lutra
w Halle i Wittenberdze

Uniwersytet w Siegen
Zespół Przedmiotowy 1
Teologia Ewangelicka
Historia Kościoła i Teologii

Kierownictwo naukowe:

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław
Prof. dr hab. Udo Sträter, Halle
Prof. dr Veronika Albrecht-Birkner, Siegen


Główny sponsor VII Seminarium Wrocław-Halle:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

PROGRAM

Poniedziałek, 24 maja 2010

dla uczestników niemieckich: odjazd pociągiem z Halle: 9.11, przyjazd do Kamenz: 11.50
dla uczestników polskich: odjazd autobusem z Wrocławia: 6.15, przyjazd do Kamenz: 11.30

12.00 Zwiedzanie kościoła parafialnego NMP (mgr Bartłomiej Bartelmus,
Wrocław)
12.45 Zwiedzanie kościoła św. Anny (mgr Małgorzata Gniazdowska, Leszno)
14.00 Odjazd do Wittichenau
14.45 Zwiedzanie kościoła patronackiego Wittichenau
15.30 Odjazd do Neschwitz
16.15 Zwiedzanie kościoła wiejskiego w Neschwitz (stud. Anna Ginter, Wrocław)
16.45 Odjazd do Panschwitz-Kuckau
17.15 Zwiedzanie klasztoru St. Marienstern (dr Katarzyna Zinnow, Görlitz)
18.00 Odjazd do Herrnhut
19.00 Przyjazd i zakwaterowanie w TEH Herrnhut
19.30 Kolacja
20.30 Uroczyste otwarcie seminarium (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Udo Sträter, prof. dr Veronika Albrecht-Birkner)
Na zakończenie: wprowadzenie do ćwiczeń grupowych


Wtorek, 25 maja 2010 r.

8.00 Śniadanie
9.00 Wykład: "Transfer sztuki i kultury w Europie Środkowej czasów nowożytnych na przykładzie Górnych Łużyc" (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław)
9.45 Wykład: "Górne Łużyce w perspektywie historii Kościoła" (prof. dr Veronika Albrecht-Birkner, Siegen; studenci Uniwersytetu w Siegen)
10.30 Przerwa na kawę
10.45 Wykład: "Górne Łużyce w perspektywie historii sztuki" (dr des. Marius Winzeler, Zittau)
11.30 Spacer po Herrnhut z wprowadzeniem do historii Herrnhuckiej
Jednoty Braterskiej [Braci Morawskich] (dr Dietrich Meyer, Herrnhut)
12.30 Obiad
13.30 Odjazd do Żytawy (Zittau)
14.00 Zwiedzanie kościoła parafialnego św. Jana (mgr Marta Kaluch, Wrocław)
14.45 Zwiedzanie kościoła cmentarnego NMP (mgr Marta Małkus, Wschowa)
15.30 Zwiedzanie kościoła Św. Krzyża (stud. Joanna Gacek, Wrocław)
16.15 Odjazd do Oybin
16.30 Zwiedzanie ruin klasztoru w Oybin (mgr Urszula Bończuk, Wrocław)
19.00 Odjazd do Herrnhut
20.00 Kolacja


Środa, 26 maja 2010 r.

8.00 Śniadanie
9.00 Wyjazd do Budziszyna (Bautzen)
9.45 Zwiedzanie symultanicznej katedry św. Piotra (mgr Dominika Piotrowska, Wrocław/Giessen)
10.30 Zwiedzanie Taucherkirche
11.00 Odjazd do Kleinbautzen
11.20 Zwiedzanie kościoła wiejskiego w Kleinbautzen (stud. Aleksandra Adamczyk, Wrocław)
12.00 Odjazd do Niesky
12.30 Obiad w Niesky
13.00 Wykład "Architektura Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej" (dr Peter Vogt, Niesky)
13.45 Spacer po Niesky (centrum miasta, cmentarz)
14.30 Odjazd do Ullersdorf
14.45 Zwiedzanie kościoła wiejskiego w Ullersdorf (stud. Roman Barczyński, Wrocław)
15.30 Odjazd do Reichenbach
16.00 Zwiedzanie kościoła parafialnego w Reichenbach (dr Marcin Wisłocki, Wrocław)
16.45 Odjazd do St. Marienthal
17.30 Zwiedzanie klasztoru St. Marienthal (dr Katarzyna Zinnow, Görlitz)
18.30 Odjazd do Herrnhut
19.30 Kolacja


Czwartek, 27 maja 2010 r.

9.00 Śniadanie
10.00 Wykład "Wprowadzenie reformacji w miastach Górnych Łużyc ze szczególnym uwzględnieniem roli Johanna Leisentrita" (stud. Janis Kriegel, Halle)
10.45 Wykład "Nauka i konsolacja - Martin Moller jako prekursor ewangelickiej tradycji medytacyjnej" (prof. dr hab. Elke Axmacher, Bielefeld)
11.30 Przerwa na kawę
11.45 Wykład "Jakob Böhme w regionalnej i ponadregionalnej perspektywie"
(mgr Anna Szyrwińska, Warszawa)
12.30 Obiad
14.00 Wprowadzenie do historii i zasobów Archiwum Herrnuckiej Jednoty Braterskiej (dr Rüdiger Kröger, Herrnhut/Hannover), następnie ćwiczenia grupowe w Archiwum
16.00 Przerwa na kawę
16.30 Kontynuacja ćwiczeń grupowych
19.00 Kolacja
20.00 Wycieczka piesza do Berthelsdorf (osiedle schwenckfeldystów) z krótkim wprowadzeniem do historii ruchu schwenckfeldiańskiego (stud. Reinhold Schwenzer, Halle)


Piątek, 28 maja 2010 r.

9.00 Śniadanie
10.00 Wykład: "Akademia Sztuki Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej" (dr Rüdiger Kröger, Herrnhut/Hannover)
10.45 Wykład: "G. E. Lessing i Kamenz" (prof. dr hab. Udo Sträter, Halle)
11.30 Przerwa na kawę
11.45 Wykład: "Ludność serbołużycka wobec dwóch reżimów totalitarnych" (stud. Christin Schulze, Halle)
12.15 Obiad
13.00 Przygotowanie prezentacji wyników ćwiczeń grupowych
16.15 Przerwa na kawę
16.30 Prezentacja wyników ćwiczeń grupowych
19.00 Kolacja
20.00 Podsumowanie seminarium (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Udo Sträter, prof. dr Veronika Albrecht-Birkner; gość: Bernd Lange, Starosta Powiatu Ziemskiego Görlitz
Na zakończenie: wieczór towarzyski


Sobota, 29 maja 2010 r.

8.30 Śniadanie
9.30 Wyjazd do Jauernick
10.00 Zwiedzanie kościoła patronackiego w Jauernick
10.30 Odjazd do Görlitz
11.00 Zwiedzanie kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła (dr Klara Kaczmarek-Löw, Weissenburg)
12.00 Zwiedzanie kościoła Trójcy Świętej (mgr Magdalena Poradzisz-Cincio, Zielona Góra)
14.00 Zwiedzanie Świętego Grobu (stud. Aleksandra Kędrak, Wrocław)
15.00 Spacer przez Görlitz i Zgorzelec: Kaisertrutz, Górny Rynek, Dolny Rynek, ulica Nyska, Most Rajców, Dom Jakoba Böhmego (dr Klara Kaczmarek-Löw, Weissenburg)

Między 18.00 i 18.30 odjazd do Halle (pociąg) i Wrocławia (autobus)