Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2013

Jezuici i uniwersytety. Problematyka artystyczno-ideowa barokowych kompleksów Towarzystwa Jezusowego na przykładzie Wrocławia i Genui

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa
International Academic Conference

24. IV. 2013
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, sala 309
Wrocław

24 April 2013
Institute of Art History of Wrocław University
36 Szewska Street, Room 309
Wrocław