Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
konferencje  I archiwum konferencji 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


Konferencje 2014

Politische Architektur In Mitteleuropa im langen 19. Jahrhundert 11. - 12. Dezember 2014

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz oddział Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (Polnische Akademie der Wissenschaften Wissenschaftliches Zentrum in Wien) serdecznie zapraszają na konferencję - workshop "Politische Architektur in Mitteleuropa im langen 19. Jahrhundert", która odbędzie się we Wiedniu w PAN Boerhaavegasse 25 w dniach 11-12 grudnia 2014. Opiekę merytoryczną sprawują prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (Wrocław) oraz prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Wiedeń). Konferencja ma na celu przedyskutowanie w gronie historyków sztuki i historyków z Polski, Austrii i Niemiec problemu kształtowania się architektury i zespołów urbanistycznych o zdecydowanej wymowie politycznej na obszarze szeroko rozumianej Europy Środkowej w długim XIX wieku.