Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(02)/2006 Numer 2(02)/2006

Od Redakcji

W drugim numerze "Quartu" znajdziecie Państwo artykuły satysfakcjonujące zarówno miłośników dawnego Wrocławia, jak i tych, którzy interesują się sztuką współczesną. Pierwszych zainteresują na pewno teksty poświęcone ustaleniu autorstwa barokowej fasady kamienicy przy wrocławskim Rynku nr 6 oraz historycznej perspektywie planowania przestrzennego na przykładzie wrocławskiej Kępy Mieszczańskiej. Dla drugich mamy bliski poetyce "korespondencji sztuk" opis wykonanego przez Edwarda Okunia graficznego opracowania poetyckiej trylogii Jana Kasprowicza Miłość, a na osobną uwagę zasługują też omówienia twórczości "artysty totalnego", jakim jest Jacek Wesołowski, oraz słynnego Cremastera 2 Matthew Barneya. Numer zamyka bardzo interesująca, wybiegająca daleko poza retorykę czasopiśmienniczej recenzji, analiza książki Panayotisa Tourniokiotisa The Historiography of Modern Architecture, poświęcona ujawnieniu koncepcji historii ukrytych w pracach "proroków" dwudziestowiecznego architektonicznego modernizmu.
Pozostaje mi zatem w tym miejscu jeszcze raz zachęcić Państwa do lektury naszego kwartalnika, z tą cichą nadzieją, że czas spędzony z "Quartem" nie będzie czasem bezpowrotnie straconym.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Ryszard Hołownia/
Jan Łukasz Hildebrandt a rezydencja władców we Wrocławiu
25
/Justyna Bajda/
Amore desperato... Poetycka trylogia Jana Kasprowicza w graficznym opracowaniu Edwarda Okunia
38
/Łukasz Krzywka/
Historyczna perspektywa planowania przestrzennego na przykładzie Kępy Mieszczańskiej
60
/Tomasz Zalejski-Smoleń/
Dzien-Nik Jacka Wesołowskiego. Historia, poetyka, etyka
77
/Anna Markowska/
Sztuka i krytyka socjopolityczna na stacji benzynowej. O Cremasterze 2 Matthew Barneya
95
/Cezary Wąs/
Znikająca wyspa modernizmu w architekturze. Panayotisa Tournikiotisa Historiography of Modern Architecture
108
Prezentacje: Galeria Szewska 36

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego