Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(03)/2007 Numer 1(03)/2007

Od Redakcji

Cechą tekstów zamieszczonych w najnowszym numerze "Quartu" jest ich, co chciałabym szczególnie podkreślić, duża różnorodność. Uważny czytelnik naszego kwartalnika będzie mógł zapoznać się z próbą rekonstrukcji średniowiecznego ołtarza głównego kościoła św. Jakuba w Nysie oraz mało znanym archeologicznym epizodem autora Starej Baśni - Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dogłębnej analizie prac rodzimych dziewiętnastowiecznych "italianistów" z Kanutym Rusieckim na czele towarzyszy Uśmiech Kota z Cheshire, czyli omówienie prac najsłynniejszych ilustratorów angielskich, a tekstowi o potrzebie nowego odczytania legendy biograficznej Waldemara Cwenarskiego - relacja z 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury Współczesnej w Wenecji. Całość dopełnia odpowiedź Bogusława Czechowicza na recenzję jego książki zamieszczoną w 1. numerze "Quartu" wpisująca się w nurt polemik toczonych wokół mecenatu artystycznego na Śląsku.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Aleksandra Szewczyk, Jacek Witkowski/
Gotycki ołtarz główny kościoła ś. Jakuba w Nysie
12
/Waldemar Okoń/
Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli o archeologii romantycznej
27
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Uśmiech Kota z Cheshire, czyli o ilustracji angielskiej
46
/Maria Nitka/
Światło Rzymu
70
/Andrzej Jarosz/
Waldemar Cwenarski (1926-1953) Tragiczna sława - prozaiczne zapomnienie


RECENZJE I OMÓWIENIA

83
/Lidia Klein/
Miasta bez architektury? Relacja z 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury Współczesnej w Wenecji
93
/Bogusław Czechowicz/
Odpowiedź na recenzję mojej książki Mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza napisaną przez Rafała Eysymontta, Romualda Kaczmarka i Jacka Witkowskiego
103
/Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek i Jacek Witkowski/
Raz jeszcze o książce Bogusława Czechowicza i jego odpowiedzi na naszą recenzję

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego