Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(04)/2007 Numer 2(04)/2007

Od Redakcji

W kolejnym numerze "Quartu" możecie Państwo przeczytać o średniowiecznej dekoracji malarskiej odkrytej w październiku 2006 r. w kościele św. Macieja we Wrocławiu oraz o rywalizacji wyznań w architekturze śląskiej czasów nowożytnych. Tematyka bliska Śląskowi i Czechom kontynuowana jest w artykule poświęconym dwóm dygnitarzom Rzeszy - Friedrichowi Hessen- Darmstadt i Johannowi Friedrichowi Waldsteinowi, którzy przyczynili się do przenikania architektury rzymskiej na te tereny, inicjując powstanie wrocławskiej kaplicy św. Elżbiety oraz praskiego kościoła krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Sztuka baroku zyskuje kolejną artystyczną odsłonę w tekście omawiającym sarmackie pamiętniki i diariusze będące bardzo ważnym świadectwem mentalności i świadomości artystycznej szlachty polskiej w tej epoce, a problem recepcji dzieła sztuki znajduje interesujący wyraz w omówieniu wizerunku klasztoru lubiąskiego w literaturze i sztuce, poczynając od XVIII i kończąc na XX wieku. Całości dopełniają prace poświęcone sztuce czasów nam współczesnych - zarówno malarstwu - artykuł o "amerykańskich madonnach", jak i architekturze - tekst o "ekstatycznej pustce" wykorzystywanej przez architektów we współczesnej sztuce sakralnej. Numer zamyka omówienie wystawy w Suermondt-Ludwig Museum w Akwizgranie, której głównym tematem była rzadko dokonywana we wnętrzach muzealnych prezentacja odwroci obrazów.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski/
Gotyckie malowidła w wieży kościoła św. Macieja we Wrocławiu
16
/Jan Harasimowicz/
Rywalizacja wyznań w architekturze i sztuce śląskiej czasów nowożytnych
26
/Arkadiusz Wojtyła/
"Cardinale langravio" i "Conte savio" - dygnitarze Rzeszy w barokowym Rzymie
40
/Małgorzata Wyrzykowska/
XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej
56
/Anna Jezierska/
Klasztor lubiąski w literaturze i sztuce od XVIII wieku do połowy wieku XX
73
/Anna Markowska/
Amerykańskie Madonny. Macierzyństwo w twórczości Mary Kelly i Roberta Gobera
92
/Cezary Wąs/
Ekstatyczna pustka we współczesnej architekturze kultowej
107
/Magdalena Palica/
Seitenwechsel - Gemälderückseiten und ihre Geheimnisse Omówienie wystawy w Suermondt-Ludwig-Museum w Akwizgranie (12 sierpnia 2006 - 14 stycznia 2007)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego